[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

5/5 - (9 bình chọn)

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans

Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants

 • Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Team Codai.net

I – Introduction (Giới thiệu)

II – Planting (Trồng cây)

III – Watering (Tưới nước)

IV – Lighting and Specialties (Ánh sáng và các loại cây đặc thù)

V – Plant Profiles (Hồ sơ cây cối)

EASY

MODERATE

CHALLENGING

VI – Acknowledgments + About the Author (Ghi nhận và giới thiệu về tác giả)


Xem thêm các phần khác của sách

27 thoughts on “[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

 1. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - Lisa Eldred Steinkopf - BUNNY’S EARS, POLKA DOT CACTUS (Opuntia microdasys) - Cỏ Dại

 2. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - Lisa Eldred Steinkopf - DRAGON TREE (Dracaena marginata) - Cỏ Dại

 3. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - GASTERIA BICOLOR VAR. LILIPUTANA - Cỏ Dại

 4. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - GOLDEN BARREL CACTUS (Echinocactus grusonii) - Cỏ Dại

 5. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - MINI MONSTERA VINE (Rhaphidophora tetrasperma) - Cỏ Dại

 6. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - LIFESAVER PLANT (Huernia zebrina) - Cỏ Dại

 7. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - ORCHID CACTUS (Epiphyllum) - Cỏ Dại

 8. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - PARALLEL PEPEROMIA, RADIATOR PLANT (Peperomia puteolata) - Cỏ Dại

 9. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - PRIMULINA - Cỏ Dại

 10. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - PEACE LILY (Spathiphyllum) - Cỏ Dại

 11. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - POTHOS, DEVIL’S IVY (Epipremnum aureum) - Cỏ Dại

 12. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - SNAKE PLANT, BOW STRING HEMP PLANT, MOTHER-IN-LAW’S TONGUE (Sansevieria trifasciata) - Cỏ Dại

 13. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - PLUM PINE, BUDDHIST PINE, SOUTHERN YEW (Podocarpus macrophyllusvar. maki) - Cỏ Dại

 14. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - PURPLE HEART (Setcreasea pallida) - Cỏ Dại

 15. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - TREE PHILODENDRON (Philodendron selloum (syn. Philodendron bipinnatifidum)) - Cỏ Dại

 16. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - UMBRELLA TREE (Schefflera actinophylla) - Cỏ Dại

 17. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - VELDT GRAPE (Cissus quadrangularis) - Cỏ Dại

 18. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - ZZ PLANT (Zamioculcas zamiifolia) - Cỏ Dại

 19. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - AFRICAN VIOLET (Saintpaulia) - Cỏ Dại

 20. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - CORSAGE ORCHID (Cattleya) - Cỏ Dại

 21. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - FRAGRANT MINI ORCHID (Haraella odorata) - Cỏ Dại

 22. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - AFRICAN MASK PLANT (Alocasia ‘Poly’) - Cỏ Dại

 23. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - CROTON, JOSEPH’S COAT (Codiaeum variegatum ‘Picasso’s Paintbrush’) - Cỏ Dại

 24. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - JADE PLANT (Crassula ovata) - Cỏ Dại

 25. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - EYELASH FERN (Actiniopteris radiata) - Cỏ Dại

 26. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - NATAL LILY (Clivia miniata) - Cỏ Dại

 27. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants - HEART FERN, TONGUE FERN (Hemionitis arifolia) - Cỏ Dại

Trả lời

0988110300
chat-active-icon