[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans

Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants

  • Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net

I – Introduction (Giới thiệu)

II – Planting (Trồng cây)

III – Watering (Tưới nước)

IV – Lighting and Specialties (Ánh sáng và các loại cây đặc thù)

V – Plant Profiles (Hồ sơ cây cối)

EASY

MODERATE

CHALLENGING

VI – Acknowledgments + About the Author (Ghi nhận và giới thiệu về tác giả)


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon