[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NEOPORTERIA NIDUS

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

NEOPORTERIA NIDUS

This is a striking cactus with dark spines that have a white, woolly covering that protects it from sunburn and keeps it cooler in its native desert habitat.The more sun you give this plant, the woolier it will become. Since this is the main attraction of this cactus, give it a lot of sun! Plant in a coarse, well-drained potting medium to give it plenty of good drainage.

LIGHT PREFERENCE

A south or west windowsill will give it the sun it needs.

WATERING

Do not overwater this plant as it may lead to root rot and plant collapse. If it is on a windowsill that gets cold, it will probably not need any water until the days lengthen and the sill warms up.

FLOWER

A group of hot pink, trumpet-shaped, shaggy flowers will protrude out of the top of the plant with enough sun.

SIZE

This small, globose cactus reaches 4 to 6 inches (10.2 to 15.2 cm) tall.

PROPAGATION

This plant is started from seed as it seldom produces offsets.

NEOPORTERIA NIDUS
NEOPORTERIA NIDUS

Tiếng Việt

XƯƠNG RỒNG NEOPORTERIA NIDUS

Đây là một loài Xương Rồng nổi bật với những gai sẫm màu có một lớp lông màu trắng bao phủ để bảo vệ nó khỏi bị cháy nắng và giữ cho cây mát mẻ hơn trong môi trường sống sa mạc bản địa của nó. Đây cũng là điểm thu hút chính của cây Xương Rồng này, hãy cung cấp cho cây thật nhiều ánh nắng mặt trời. Trồng cây trong bầu thô, thoát nước tốt.

ÁNH SÁNG

Đặt cây ở bệ cửa sổ hướng Nam hoặc Tây sẽ cung cấp cho cây đủ ánh nắng mặt trời.

NƯỚC

Không tưới quá nhiều nước cho cây vì có thể dẫn đến thối rễ và đổ cây. Nếu cây được đặt ở bệ cửa sổ lạnh, nó có thể sẽ không cần nước cho đến khi ngày kéo dài và thời tiết ấm lên.

HOA

Một nhóm hoa màu hồng nóng, hình loa kèn, xù xì sẽ nhô ra khỏi ngọn cây khi có đủ ánh nắng mặt trời.

KÍCH THƯỚC

Cây Xương Rồng nhỏ hình cầu này cao từ 4 đến 6 inch (10,2 đến 15,2 cm).

NHÂN GIỐNG

Loại cây này được trồng từ hạt giống vì nó hiếm khi tạo ra chồi.

NEOPORTERIA NIDUS
XƯƠNG RỒNG NEOPORTERIA NIDUS

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon