Danh sách các bài viết có Thẻ: NEOPORTERIA

Look up Science Name by Photos: All species (& cultivars) from genus Neoporteria

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously.

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Neoporteria bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học các cây thuộc chi Neoporteria bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây thộc chi Neoporteria tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NEOPORTERIA NIDUS

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English NEOPORTERIA NIDUS This is a striking cactus with dark spines that have a white, woolly covering that protects it from sunburn and keeps it cooler in its native desert habitat.The more sun you give this plant, the woolier it will become. Since this is the […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Neochilenia

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English These cacti from Chile are sometimes classified as Nichelia or merged into the genus Neoporteria. Neochilenias are usually low-growing, small globular plants with darkly […]

0988110300
chat-active-icon