[Infographic] Tác dụng của các chất đối với cây cảnh trong nhà (Indoor plants, Houseplants)

Tác dụng của các chất đối với cây Indoor Plants

Nguồn: Trang 21, mục FERTILIZER – phần INTRODUCTION: Prepare for Success, sách What’s Wrong With My Houseplants? (Tác giả: David Deardorff and Kathryn Wadsworth)

Lược dịch: Dũng Cá Xinh (Codai.net)

Đây là một kiến thức không mới về Houseplants, nhưng em nghĩ nó vẫn còn nguyên sự hữu dụng đối với người chơi, nhất là những người chơi mới.

 • NNitơ (Nitrogen)

  Tăng trưởng sinh dưỡng, tổng hợp protein cho mô mới.

 • PPhốt pho (Phosphorus)

  Sản xuất Hoa và Quả

 • KKali (Potassium)

  Cứng thân và chống căng thẳng

 • CaCanxi (Calcium)

  Cần thiết cho nhiều quá trình trao đổi chất và sinh lý.

 • MgMagiê (Magnesium)

  Cần thiết cho sự phát triển và là thành phần của diệp lục.

 • SLưu huỳnh (Sulfur)

  Quan trọng cho sự phát triển, nhất là rễ và sản xuất hạt giống.

 • BoBoron (Boron)

  Thành phần cần thiết của thành tế bào và chức năng màng.

 • CuĐồng (Copper)

  Cần thiết cho quá trình quang hợp và phát triển của cây.

 • FeSắt (Iron)

  Cần thiết cho quá trình quang hợp.

 • MnMangan (Manganese)

  Quan trọng cho quá trình chuyển hóa carbohydrate và nitơ.

 • MoMolypden (Molybdenum)

  Quan trọng cho quá trình chuyển hóa nitơ.

 • ZnKẽm (Zinc)

  Quan trọng đối với kích thích tố tăng trưởng và hệ thống enzym.

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon