Danh sách các bài viết có Thẻ: Sulfur

Top 999+ cây cảnh trong nhà (cây cảnh mini, cây indoors, cây houseplants): Cây thuộc chi Tradescantia (chi Thài Lài)

999+ Cây cảnh trong nhà (các loại cây cảnh mini, cây cảnh để bàn, cây indoors, cây houseplants) series lần này xin giới thiệu các loài và giống thực vật thuộc chi Thài Lài (chi Tradescantia). Đây là một chi thực vật với rất nhiều loài có khả năng thích nghi cực tốt với nhiều […]

[Infographic] Tác dụng của các chất đối với cây cảnh trong nhà (Indoor plants, Houseplants)

Tác dụng của các chất đối với cây Indoor Plants

Nguồn: Trang 21, mục FERTILIZER – phần INTRODUCTION: Prepare for Success, sách What’s Wrong With My Houseplants? (Tác giả: David Deardorff and Kathryn Wadsworth) Lược dịch: Dũng Cá Xinh (Codai.net) Đây là một kiến thức không mới về Houseplants, nhưng em nghĩ nó vẫn còn nguyên sự hữu dụng đối với người chơi, nhất là […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: COMMON DISEASE PROBLEMS (Các bệnh thường gặp)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Every plant portrait lists the most common problems that occur for each plant. However, you may encounter less common problems as well. If something is not quite right with your houseplant and you’ve ruled out improper cul- ture or pests, look at the photos and […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Ball cactus (Parodia)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Most of the time when you find a cactus labeled “ball cactus,” it will be one of the 25 or moreParodia species. As youngsters, all ball cacti are indeed round as a ball, but as they age they become columnar. They have deep furrows between raised […]

[Ebook Việt Hoá] Healing houseplants (Michelle Polk) (Cây chữa bệnh trồng trong nhà): Chương 11 – Broccoli Sprouts (Mầm Bông Cải)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Healing houseplants (Michelle Polk) (Cây chữa bệnh trồng trong nhà) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Brassica oleracea   Not necessarily known as a popular houseplant, broccoli sprouts are fun and easy to grow in the home for a unique experience—think chia pets, but healthier and not as […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – UNDERGROUND PROPAGULES (Nhân giống bằng chồi ngầm)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: Easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English Now that we’ve covered the plant parts that typically grow […]

[Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval – Bonsai Pest Protection (Bảo vệ Bonsai khỏi sâu bệnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval (Bonsai và Cây Cảnh trong nhà Houseplants cho người mới bắt đầu) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/2021) Dịch: Huyền Nguyễn English  Bonsai trees, like many other plants, need protection from hideous chewing, sucking and biting insects. These also need to be […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Vriesea fenestralis

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  [No common name]: Vriesea fenestralis Distinctive bromeliad, forming a large rosette of shiny, yellowish-green leaves, up to 18in (45cm) long and 2in (5cm) wide, with dark-green […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Gardenia (Gardenia jasminoides)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH The touchy gardenia (Gardenia jasminoides) is almost worth growing for the pretty leaves alone. But it’s the intensely fragrant pure white flowers that lure you to it. Their heady, tropical, unforgettable scent fills a room, making garde- nia absolutely irresistible despite its demanding nature. Indoors, in […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: FERTILIZER (Phân bón)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH Commercial fertilizer packages often describe their contents as “plant food.” This is a mis- nomer. Fertilizer contains mineral nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium that plants require for growth, but any plant’s actual food, what they actually eat, is the sugar they make from […]

Những điều đầu tiên: Bạn sẽ trồng loại vườn nào?

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_974/at%2Farchive%2Fe858b7e2ed5e8b14675f851fecb7263081a89d2c

Dịch: Huyền Nguyễn Làm vườn có thể có nhiều hình thức, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến ba loại vườn chính mà bạn có thể bắt đầu trồng: Làm vườn trong chậu, làm vườn trên luống cao và làm vườn trên mặt đất. Bạn có thể đã lựa chọn được hình thức […]

Dành cho người mới chơi Lan: Nhu cầu dinh dưỡng

Dành cho người mới chơi Lan: Nhu cầu dinh dưỡng

Tác giả: Stephen R. Batchelor Một cây còn đang sống là một hiện tượng hóa học phi thường. Chúng hấp thụ những hợp chất đơn từ môi trường từ đó kết hợp lại với nhau thành cấu trúc hóa học phức tạp, sử dụng năng lượng từ quá trình quang hợp. Đúng vậy, cần nhiều […]

0988110300
chat-active-icon