Thư mục: Chi Vriesea

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Vriesea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Vriesea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Vriesea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Vriesea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Flaming sword (Vriesea splendens)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Flaming sword (Vriesea splendens) is a brome- liad common in garden centers, supermarkets, and big box stores. It’s a popular houseplant both for its impressive, bright red inflores- cence and for its colorful leaves, whose alter- nating cross-wise bands of maroon and silvery green look […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Bromeliads

You can find bromeliads that take up a big chunk of space, but Vriesea fenestralis, cryptanthus, and Quesnelia marmorata remain small, while air plant Tillandsia xerographica (the curly silver number) doesn’t even need a container.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English My nephew is murder on houseplants. He means well, I’m sure. I have a photo of Ben as a wee tyke eagerly aiming a watering […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Vriesea fenestralis

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  [No common name]: Vriesea fenestralis Distinctive bromeliad, forming a large rosette of shiny, yellowish-green leaves, up to 18in (45cm) long and 2in (5cm) wide, with dark-green […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Vriesea fosteriana

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  [No common name]: Vriesea fosteriana This has a large rosette of tongue-like, dark bluish-green leaves and develops a stem up to 2ft (60cm) long in summer, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: King of the Bromeliads (Vriesea hieroglyphica)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  King of the Bromeliads: Vriesea hieroglyphica Distinctive bromeliad, with yellowish-green leaves, 2ft (60cm) long and up to 4in (10cm) wide, covered with irregular dark-purple markings. The […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Flaming Sword (Vriesea splendens)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flaming Sword: Vriesea splendens This bromeliad has a rosette of sword-shaped, smooth-edged, dark-green leaves with purple-black cross-banding. In late summer, it develops a sword-like head of […]

Mẹo chăm sóc cây Vriesea: Dứa cảnh với Ngọn Kiếm Lửa

Mẹo chăm sóc cây Vriesea: Dứa cảnh với Ngọn Kiếm Lửa

Tôi đang nói về Vriesea glamens, hay Flaming Sword, là loại Vriesea được bán phổ biến nhất trong buôn bán cây nội thất. Dù sao thì những tán lá ấn tượng trên bức tranh này thực sự là điểm thu hút chính. Tôi đang chia sẻ những mẹo chăm sóc cây Vriesea này để bạn […]

0988110300
chat-active-icon