Danh sách các bài viết có Thẻ: Tillandsia argentea

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Flaming Sword (Vriesea splendens)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flaming Sword: Vriesea splendens This bromeliad has a rosette of sword-shaped, smooth-edged, dark-green leaves with purple-black cross-banding. In late summer, it develops a sword-like head of […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 12: DRIFTWOOD ANCHOR

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 12: Driftwood anchor Air plants are fascinating plants that have no roots and can survive happily in the wild without soil and very little water. They are, therefore, extremely easy to look after and […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Air plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English BROMELIAD Air plant Tillandsia species The ultimate easy-care plant, these delightful little bromeliads need no soil to grow in, hence their name, and they survive on very little water and attention. Air plants come […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 12. Cây không khí

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 12. Cây không khí

Biên dịch: Huyen Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 12 – Cây không khí (Air plants) Những loài cây quý bé nhỏ này thực sự có thể được trồng trong không khí loãng, không cần đất hoặc phân trộn. Các loài thực […]

0988110300
chat-active-icon