Danh sách các bài viết có Thẻ: Filtered sun

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Zebra cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Zebra cactus Haworthia fasciata aka pearl plant, star window plant A tidy, little plant with a rosette of spiky, triangular leaves, zebra cactus resembles an aloe (see here) but has distinctive markings, including […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Jasmine

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FLOWERING Jasmine Jasminum polyanthum aka scented Chinese jasmine, pink jasmine vine The star-shaped blooms have an intoxicating scent that is particularly heady at night, and the lobed, deep green leaves make this the prefect […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Monkey cups

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS Monkey cups Nepenthes sanguinea aka tropical pitcher plant Carnivorous monkey cups is a scrambling, climbing plant that catches insects and other small creatures in its deep, hanging pitchers, which fill with water and […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Mosaic plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FOLIAGE Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant These striking, little ground-cover plants have dark green leaves with each and every vein picked out in white, pink or red. […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Cape jasmine

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FLOWERING Cape jasmine Gardenia jasminoides aka common gardenia An evergreen garden shrub in warmer climes, this is a lovely house plant for a living space, where its gorgeously heady scent will fill the room. […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Moulded-wax succulent

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Moulded-wax succulent Echeveria agavoides aka wax agave This species is just one of a huge group of rosette-forming succulents that come in countless shades of green, silver and red with leaves that can […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Cape sundew

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PALM Cape sundew Drosera capensis These colourful, glistening plants catch their food with sticky traps – rosettes of long, slim leaves with red tentacles covered in globules of sticky mucilage (they look like water, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Dumb cane

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FOLIAGE Dumb cane Dieffenbachia seguine aka leopard lily These lush, impressive plants produce huge, oval leaves with splashes and splotches of dark green, lime-green and cream. Family: Araceae Temperature: 16–23°C/61–73°F Light: Filtered sun or […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 02. Thiết kế ánh sáng chuẩn

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 02. Thiết kế ánh sáng chuẩn

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 02. Thiết kế ánh sáng chuẩn (Getting the light right) Cung cấp cho cây của bạn lượng ánh sáng cần thiết để đảm bảo cây luôn khỏe mạnh. Mặt trời […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 12. Cây không khí

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 12. Cây không khí

Biên dịch: Huyen Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 12 – Cây không khí (Air plants) Những loài cây quý bé nhỏ này thực sự có thể được trồng trong không khí loãng, không cần đất hoặc phân trộn. Các loài thực […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 11. Cây mọng nước

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 11. Cây mọng nước

Biên dịch: Huyen Nguyen  Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 11. Cây mọng nước (Succulents) Những cây ưa khô này được trồng chủ yếu vì những tán lá nổi bật của chúng với đủ hình dạng và kích cỡ, từ cao, có gai […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 10. Xương rồng

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 10. Xương rồng

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 10. Xương rồng (Cacti) Cây xương rồng có nhiều đặc điểm rất thú vị: những chiếc gai nhọn kỳ lạ hay những chiếc thân leo thanh lịch… Xương rồng là loài mọng nước […]

0988110300
chat-active-icon