Thư mục: Chi Nepenthes – Chi Nắp Ấm

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nepenthes (Chi Nắp Ấm) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Pitcher Plant (Nepenthes x coccinea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Pitcher Plant: Nepenthes x coccinea Lidded type, with brightly colored pitchers. Best positioned in an indoor hanging basket, or a pot on a shelf, so the […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Monkey cups

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS Monkey cups Nepenthes sanguinea aka tropical pitcher plant Carnivorous monkey cups is a scrambling, climbing plant that catches insects and other small creatures in its deep, hanging pitchers, which fill with water and […]

Tìm hiểu về cây Nắp Ấm (Nepenthes x ventrata)

Cây Nắp Ấm có tên khoa học là Nepenthes x ventrata. Đôi khi nó được gọi là “Deroose alata”, được đặt tên theo Vườn ươm Deroose, Hà Lan. Cây Nắp Ấm – Nepenthes x ventrata – một loại cây ăn thịt nhiệt đới có kích thước trung bình, trên cánh có răng cưa ấn tượng và […]

0988110300
chat-active-icon