Danh sách các bài viết có Thẻ: Haworthia limifolia

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net      Introduction (Giới thiệu) SECTION ONE (Phần 01) The Best Plants for Your Living Space (Những cây tốt nhất cho không gian sống) AIR PLANTS (Tillandsia species) MEDICINE PLANT, […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – FAIRY WASHBOARD: Haworthiopsis limifolia (syn. Haworthia limifolia)

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English This diminutive native African succulent plant is one of my favorites. Unlike most other succulents, it doesn’t need high light to thrive indoors. A medium to bright light is […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – FAIRY WASHBOARD (Haworthia limifolia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FAIRY WASHBOARD BOTANICAL NAME Haworthia limifolia Haworthias are the perfect succulents for our homes, as they need less light than most succulents, which need full sun. The flower grows in a small rosette, and each leaf has ridges protruding from the surface, giving it its common […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): How to Choose and Care Low-light houseplants (Chọn và chăm cây trong nhà cần ánh sáng thấp)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) CHAPTER 1: Illumination (Sự Chiếu Sáng) CHAPTER 2: Hydration and Vitamins (Cung cấp độ ẩm và Vitamins) CHAPTER 3: Maintenance (Chăm sóc cây) CHAPTER 4: Plant Profiles (Danh sách cây cảnh) ANGEL […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chương 04 – Danh sách cây cảnh

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn   English If you are living in a low-light situation, the large amount of plants to choose from at the garden center may overwhelm you. There are innumerable high-light plants that are […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): FAIRY WASHBOARD (Haworthia limifolia var. ubomboensis và Haworthia limifolia)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Botanical Name Haworthia limifolia var. ubomboensis (left) and Haworthia limifolia (right) If you are obsessed with succulents but have problems growing them because you don’t have enough sun, there is […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chú giải – Giới thiệu tác giả – Ghi nhận

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Index A acclimation, 17, 41 Aglaonema spp., 79 air circulation, 34 airplane plant, 149 alligator fern, 85 angel vine, 55 ‘Anita’ Dracaena, 57 Anthurium plowmanii, 61 aphids, 48 arrowhead vine, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Zebra cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Zebra cactus Haworthia fasciata aka pearl plant, star window plant A tidy, little plant with a rosette of spiky, triangular leaves, zebra cactus resembles an aloe (see here) but has distinctive markings, including […]

Cách trồng và chăm sóc cây thuộc Sen Đá Kim Cương (chi Haworthia)

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_487/stock%2Fshutterstock_1305584389

Haworthia, một loài cây mọng nước “chấm bi” đáng yêu, và là một loại cây rất dễ chăm sóc. Nó tương tự như cây nha đam, nhưng có một chút cá tính hơn. Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về việc chăm sóc và nuôi dưỡng một chậu cây haworthia: Một chút về […]

0988110300
chat-active-icon