Danh sách các bài viết có Thẻ: HENS AND CHICKS

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – HENS AND CHICKS (Echeveria sp.) 

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English HENS AND CHICKS BOTANICAL NAME Echeveria sp. Echeverias are tropical hens and chicks and are quite often mistaken for sempervivums, their hardy northern look-alikes. On the other hand, they like to be kept warm and given plenty of light. If exposed to freezing temperatures, they […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – VEGETATIVE PROPAGATION (Nhân giống theo hình thức Nhân Bản Dinh Dưỡng)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: E easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English When you are unable to collect seed from your […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin – Cây trong nhà Bất Tử và 200 loại cây ai cũng có thể trồng

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Team Codai.net    Growing Houseplants in an Imperfect, Time-Challenged World (Trồng cây trong nhà là một thế giới Thách thức thời gian và Phi Hoàn Hảo) Where I’m […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Hens and chicks

From a distance, these hens and chicks might look all the same. But when you examine them closely, Sempervivum arachnoideum, S. ‘Mrs. Giuseppi’, and S. ‘Oddity’ are very different.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English I’ve already confessed to being a clod. I wouldn’t exactly describe myself as a buffoon, but I do commit my fair share of blunders. Most […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Sansevieria

Sansevieria trifasciata

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   I don’t consider myself to be a plant snob. Want proof? I grow gladiolus in my outdoor garden. And I did dahlias when they […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Silver squill

Diehard plants can do stunts, and that’s how this never-say-die silver squill (Ledebouria socialis) got tucked into a tackle box with a haworthia and mini jade plant, then top-dressed with marbles.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English   I’m coming through the door, hauling my usual load of booty snagged at a flea market. After a few trips back and forth to […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Snow rose

The variegated snow rose, Serissa foetida ‘Mount Fuji’, looks like a tiny boxwood plant, with the perk of minute white flowers.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   SNOW ROSE This little plant tried so hard to be included in the book, so I couldn’t leave it out. You wouldn’t believe the […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Indestructible basics (Cơ bản của cây Bất Hoại)

The nearly shorn plectranthus.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English Nothing living is totally hands-off, and no plant is completely indestructible. Although the plants in this book are comparatively low maintenance, they do need some […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Sempervivums (chi Sempervivum)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn   English SEMPERVIVUMS ONE OF MY earliest memories of the garden involves hens and chicks. My mom used to read us poetry on the porch after lunch, and my […]

Gà Mẹ & Con (Hens & Chicks): Loài Sen Đá cực kỳ thú vị

Gà Mẹ & Con (Hens & Chicks): Loài Sen Đá cực kỳ thú vị

Đúng là như vậy, hầu hết các loài xương rồng vẫn tiếp tục ủng hộ phần giâm cành mà bạn sẽ nhận được, nhưng Gà mái và Gà con thực sự đã đánh dấu được điều này. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh và bạn sẽ thấy hàng tấn trẻ sơ sinh hoặc những hình […]

0988110300
chat-active-icon