Danh sách các bài viết có Thẻ: Echinocactus

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant? (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) – David Deardorff & Kathryn Wadsworth

Đây là một quyển sách rất quý với nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích cho anh chị em chơi cây trong nhà. Do bản gốc bằng tiếng Anh có thể gây đôi chút phiền phức, Codai.net sẽ biên dịch lại toàn bộ quyển sách và chia thành các bài dựa theo cây Menu bên […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – GOLDEN BARREL CACTUS (Echinocactus grusonii)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English GOLDEN BARREL CACTUS BOTANICAL NAME Echinocactus grusonii These iconic cacti are most often seen in conservatories and are endangered in their native Mexico, where they are said to naturally slant slightly to the south, like living compasses.The golden spines and globe shape of these plants make for […]

[Ebook Việt Hoá] Indoor Gardening (2017): Plant Index (Danh sách cây)

Nguồn: Ebook Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  – Sophie Lee  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PLANT INDEX   This is the magic place to come to check what plants you could have, and how to keep them happy and cared for. For more advice on the different […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Echinocactus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Echinocactus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Barrel cactus (Echinocactus grusonii)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Golden barrel cactus (Echinocactus grusonii) is the most widely grown houseplant cactus. It is a sculptural plant of great character and beauty, deeply furrowed and strongly ribbed. Dense golden spines on the tops of the ribs are long and straight, sometimes slightly curved, and occa- sionally […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Barrel Cactus, Golden Ball, Golden Ball Cactus, Golden Barrel Cactus (Echinocactus grusonii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Barrel Cactus, Golden Ball, Golden Ball Cactus, Golden Barrel Cactus: Echinocactus grusonii A slow-growing cactus, primarily grown for its barrel-like shape, it is covered with golden-yellow, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Golden barrel cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CACTUS Golden barrel cactus Echinocactus grusonii aka golden ball, mother-in-law’s cushion Eye-catching golden barrel cactus is rounded with green flesh, a fluffy, yellow crown and distinctive ribs of very sharp, golden spines. As it […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 5: DESERT ISLANDS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 5: Desert islands All cacti and succulents have strong individual textures, from fleshy leaves to spiky stems, and a great way to show off their many different shapes and sizes is to group them […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 1: SEVERAL STEPS UP

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Several steps up Stepladders are a simple and stylish way to display plants, and the taller they are the more plants you can show off. Make use of the different heights by placing a […]

0988110300
chat-active-icon