[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 1: SEVERAL STEPS UP

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Several steps up

Stepladders are a simple and stylish way to display plants, and the taller they are the more plants you can show off. Make use of the different heights by placing a range of textures and leaf shapes where they can be grown best. Position the softer-leaved, friendlier plants such as ferns, asparagus fern and spider plants where they can be touched and where it does not matter if they are gently brushed against. Place more fragile or spikier specimens higher up.

PLANTS FOR THE LOWER SHELVES

 • Asparagus fern (Asparagus setaceus)
 • Boston fern (Nephrolepis exaltata)
 • Button fern (Pellaea rotundifolia)
 • Cretan brake fern (Pteris cretica)
 • Delta maidenhair fern (Adiantum raddianum)
 • Foxtail fern (Asparagus densiflorus)
 • Spider plant (Chlorophytum comosum ‘Variegatum’)

PLANTS FOR THE TOP SHELVES

 • Barbados aloe (Aloe vera)
 • Black aeonium (Aeonium ‘Zwartkop’)
 • Bunny-ears cactus (Opuntia microdasys)
 • Golden barrel cactus (Echinocactus grusonii)
 • Old man cactus (Cephalocereus senilis)
 • Pincushion cactus (Mammillaria)
 • Pineapple (Ananas comosus)
The soft, feathery foliage of asparagus fern cries out to be touched.
The soft, feathery foliage of asparagus fern cries out to be touched.
Soothe burnt skin with the cooling gel of Barbados aloe. Cut a leaf at the base and slice into segments, then hold each upside down to release the gel.
Soothe burnt skin with the cooling gel of Barbados aloe. Cut a leaf at the base and slice into segments, then hold each upside down to release the gel.
The succulent, spiky-edged leaves of Barbados aloe are easily bruised and broken, so place this plant at the top of the display ladder.
The succulent, spiky-edged leaves of Barbados aloe are easily bruised and broken, so place this plant at the top of the display ladder.
Fill each step with plants or else stagger them up the ladder.
Fill each step with plants or else stagger them up the ladder.

Tiếng Việt

Thiết kế cây trồng

Cấu trúc bậc thang là một phong cách đơn giản để trưng bày cây cảnh, và khi kệ cây càng cao thì bạn càng có thể trưng bày nhiều loại cây hơn. Tận dụng diện tích trưng bày bằng cách đặt cây ở bất cứ nơi nào lá có thể phát triển tốt nhất. Đặt các cây lá mềm, như cây Dương Xỉ, cây Dương Thủy Tùng và cây Dây Nhện ở nơi chúng ta có thể dễ dàng chạm vào chúng. Đặt các cây mỏng manh hơn hoặc có gai nhọn lên cao hơn.

Cây trồng kệ thấp

 • Cây Chi Măng Tây (Asparagus setaceus)
 • Cây Dương Xỉ Boston (Nephrolepis exaltata)
 • Cây Dương Xỉ Cúc Áo (Pellaea rotundifolia)
 • Cây Dương Xit Tuyết (Pteris cretica)
 • Cây Tóc Thần Vệ Nữ (Adiantum raddianum)
 • Cây Dương Xỉ Foxtail (Asparagus densiflorus)
 • Cây Dây Nhện (Chlorophytum comosum ‘Variegatum’)

Cây trồng kệ cao

 • Cây nha đam (Aloe vera)
 • Sen đá cổ thụ (Aeonium ‘Zwartkop’)
 • Cây Xương Rồng Tai Thỏ (Opuntia microdasys)
 • Cây Xương Rồng Thùng Vàng (Echinocactus grusonii)
 • Cây Xương Rồng Ông Lão (Cephalocereus senilis)
 • Cây Xương Rồng Cầu Vồng (Mammillaria)
 • Cây Dứa (Ananas comosus)
The soft, feathery foliage of asparagus fern cries out to be touched.
Những tán lá mềm mại, đầy lông vũ của cây Chi Măng Tây.
Soothe burnt skin with the cooling gel of Barbados aloe. Cut a leaf at the base and slice into segments, then hold each upside down to release the gel.
Làm dịu da bị nám bằng cây lô hội Barbados. Cắt một chiếc lá ở gốc và cắt thành từng đoạn, sau đó cầm ngược từng chiếc lá để lấy gel.
The succulent, spiky-edged leaves of Barbados aloe are easily bruised and broken, so place this plant at the top of the display ladder.
Những chiếc lá mọng nước, có gai nhọn của lô hội Barbados rất dễ bị dập và gãy, vì vậy hãy đặt loại cây này ở đầu kệ thang trưng bày.
Fill each step with plants or else stagger them up the ladder.
Hãy lấp đầy mỗi bậc thang bằng các loại cây trồng.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon