[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Chinese evergreen

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • Chinese evergreen
 • Aglaonema commutatum

These are tough, easy plants that just need warmth and moisture to thrive. Their upright, dark green leaves are marbled with silver, and they make elegant centrepiece plants.

 • Family: Araceae
 • Temperature: 16–25°C/61–77°F
 • Light: Indirect light and shade
 • Water: Let the top 2cm/3/4in of compost dry out before watering
 • Height and spread: 45x45cm/18x18in

WHERE TO GROW

Chinese evergreen is tolerant of temperature change, provided that life does not get too cool, and so is ideal in a gloomy hall or at the back of a room.

HOW TO GROW

A humid atmosphere is important so mist your plant a couple of times a week or place it on a tray of wet pebbles if growing in a warm room. Feed twice a month from spring to autumn. Nip off any flowers that appear so that energy is concentrated in the leaves. Cut back tatty leaves in spring.

GROWING TIP

Repot plants every couple of years in spring into a slightly larger pot.

VIVID CHOICES

Look out for the new hybrids with their red, pink or peach colouring, such as Aglaonema ‘Pink Dalmatian’. They do, however, need a brighter spot, as too much shade makes their colours fade.

Chinese evergreen Aglaonema commutatum
Chinese evergreen Aglaonema commutatum

Tiếng Việt

 • Cây Phú Quý (Chinese evergreen)
 • Cây Phú Quý (Aglaonema commutatum)

Đây là những loại cây có thân cứng cáp, dễ sống. Chỉ cần không khí ấm và ẩm là cây có thể phát triển mạnh. Lá của chúng thẳng, có màu xanh đậm, được khảm bạc, và chúng mang lại cho không gian trồng sự thanh lịch, tao nhã.

 • Họ: Araceae
 • Nhiệt độ: 16–25°C
 • Ánh sáng: Indirect light and shade
 • Tưới nước: Tưới nước khi lá cây đã khô một đoạn khoảng 2cm
 • Chiều cao và chiều rộng: 45x45cm

Nơi trồng thích hợp

Cây Phú Quý chịu được sự thay đổi nhiệt độ, với điều kiện thời tiết không quá lạnh. Vì vậy nó rất lý tưởng để trồng là trong hành lang hoặc ở phía sau phòng.

Làm sao để trồng cho đúng cách?

Bầu không khí ẩm ướt rất quan trọng, vì vậy bạn nên phun sương cho cây vài lần một tuần hoặc đặt cây trên khay sỏi ướt nếu trồng trong phòng có nhiệt độ ấm. Bón phân một tháng hai lần giữa mùa xuân và mùa thu. Ngắt bất kỳ bông hoa nào mọc ra để cây tập trung ra lá. Cắt tỉa lá rách vào mùa xuân.

Mẹo trồng cây

Sang chậu lớn hơn một chút sau mỗi vài năm vào thời điểm mùa xuân.

Sự lựa chọn đa dạng

Để ý những giống lai mới có màu đỏ, hồng hoặc hồng đào, chẳng hạn như Aglaonema ‘Pink Dalmatian’. Tuy nhiên, chúng cần một không gian sáng, vì nơi nhiều bóng râm sẽ khiến màu sắc của chúng nhạt dần đi.

Chinese evergreen Aglaonema commutatum
Cây Phú Quý (Chinese evergreen, Aglaonema commutatum).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon