Danh sách các bài viết có Thẻ: Platycerium bifurcatum

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant? (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) – David Deardorff & Kathryn Wadsworth

Đây là một quyển sách rất quý với nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích cho anh chị em chơi cây trong nhà. Do bản gốc bằng tiếng Anh có thể gây đôi chút phiền phức, Codai.net sẽ biên dịch lại toàn bộ quyển sách và chia thành các bài dựa theo cây Menu bên […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STAGHORN FERN (Platycerium bifurcatum)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STAGHORN FERN BOTANICAL NAME Platycerium bifurcatum This epiphytic fern has an imposing presence because of it large, antler-like fronds. These gray-green fronds rise out of non-fertile fronds and fork at the ends, giving them the appearance of antlers.The “antlers” are the fertile fronds, as they […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Staghorn fern (Platycerium bifurcatum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Staghorn fern (Platycerium bifurcatum) is an interesting, bizarre-looking plant guaran- teed to attract attention and start conversa- tions. And though it is a true fern, it’s not lacy, or delicate, or ferny in any way. In its native tropical rainforests, it is an epiphyte (a plant […]

[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent – Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng

Nguồn: [Ebook] New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 01/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 1: Caring for Plants (Chăm sóc cây cảnh) 1. The Plant Parenthood Mentality (Tập tính sinh sản của cây cối) 2. A Home for Plants (Ngôi […]

[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) – Phần 02 – Staghorn Fern (cây Ổ Rồng, Platycerium bifurcatum)

Nguồn: [Ebook] New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 01/2022) Dịch: Team Codai.net  English Staghorn Fern Like all members of the genus Platycerium, the staghorn fern (Platycerium bifurcatum) has two main parts: the fertile fronds, which can be dangling or […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Stag Horn Fern (Platycerium bifurcatum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Stag Horn Fern: Platycerium bifurcatum Also known as Platycerium alcicorne, this distinctive, tender fern develops antler-like, mid-green fronds covered with minute hairs. It is best displayed […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 6: HANGING GARDENS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 6: Hanging gardens Suspending plants in the air is a great way to make the most of every bit of space in a room; they draw the eye upwards, too, so the room feels […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 9: SIMPLE KOKEDAMA

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 9: Simple kokedama Kokedama is the art of growing plants in a ball of wet soil covered in moss, and it is increasingly popular as an artistic and sculptural way to display plants. It […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Staghorn fern

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FERN Staghorn fern Platycerium bifurcatum aka elkhorn fern, antelope ears Staghorn fern is all a house plant should be: easy to grow, magnificent and wonderfully weird. It has two types of fronds: fuzzy fertile […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 05. Dương xỉ

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 05. Dương xỉ

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 05 – Dương xỉ (Ferns) Thân hình uốn cong duyên dáng của chúng có những chiếc lá chia nhỏ hoặc gợn sóng, được gọi là lá. Dương xỉ là cây cảnh đẹp trong […]

Cách trồng Cây Staghorn Fern (Platycerium bifurcatum) trong nhà

Cách trồng Cây Staghorn Fern (Platycerium bifurcatum) trong nhà

Tôi đang chăm sóc rất nhiều cây cảnh nghệ thuật: Staghorn Fern vừa đủ mát mẻ với một chút kỳ quặc. Chúng là thực vật biểu sinh, giống như hoa Lan và cây bìm bịp, có nghĩa là chúng mọc trên các cây khác. Môi trường quê hương của chúng vốn là rừng mưa nhiệt […]

0988110300
chat-active-icon