Danh sách các bài viết có Thẻ: Spathiphyllum wallisii

[Wikicare] Hướng dẫn tưới nước đúng cách cho cây Lan Ý (Peace Lily, Spathiphyllum wallisii)

Cây Lan Ý (Peace Lily, Spathiphyllum wallisii) là một loại cây trồng trong nhà được yêu thích. Không phải chỉ vì nó là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, mà bởi vì Lan Ý có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và không kén chọn nhiệt độ hoặc độ ẩm, […]

[Wikicare] Hướng dẫn chọn đất bầu tốt nhất để trồng Lan Ý (Peace Lily, Spathiphyllum wallisii)

Một trong những phần khó nhất của việc chăm sóc cây trồng trong nhà đối với nhiều người mới bắt đầu trồng cây là việc chọn lựa đất bầu phù hợp. Vì không phải tất cả các loại đất và hỗn hợp bầu đều được tạo ra giống như nhau! Lan Ý là cây trồng […]

[Ebook] Indoor Gardening Houseplants 2016 USA Magazine – II – Bring Nature Indoors (Đem thiên nhiên vào nhà)

Dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH THE ALLURE OF GARDENING INDOORS BEGINS WITH THE PROMISE OF SUNSHINE, LUSH GREENERY, FRESH FLOWERS, AND AROMATIC SOIL. WRITER: KATE CARTER FREDERICK PHOTOGRAPHERS: PETE KRUMHARDT, HELEN NORMAN, DEAN SCHOEPPNER, AND JAY WILDE Fashion a long-lasting centerpiece by trailing small potted succulents and tumbled stones on a tabletop. It’s unconventional but attractive and […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Peace Lily, Sail Plant, Spathe Flower (Spathiphyllum wallisii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Peace Lily, Sail Plant, Spathe Flower: Spathiphyllum wallisii This evergreen perennial has bright-green, lance-shaped leaves borne on long, stiff, upright stems. White, arum-like flowers appear from […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 7: WINDOWSILL PROPAGATION

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 7: Windowsill propagation Many house plants can be propagated as leaf cuttings rooted in compost (see here) or in water. Using the latter technique they make a lovely temporary display while rooting. Even plants […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 11: NATURAL AIR FRESHENERS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 11: Natural air fresheners Studies have shown that many house plants can boost physical health and well-being by improving the air quality in our homes. Their leaves and stems soak up the harmful toxins […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Peace lily

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Peace lily Spathiphyllum wallisii aka white sails, spathe flower Stylish plants, these have glossy, green leaves and an elegant, open habit. They are easy to look after and, considering their boggy homes in the […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Propagation by division (Nhân giống bằng cách tách cụm rễ)

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Many clump-forming tropical plants produce new stems around their bases, and these can simply be split with their roots from the parent plants and potted up. This will often give the parent plant a […]

Look up Science Name by Photos: All species from genus Dracaena

Look up Science Name by Photos: All species from genus Dracaena

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously. [ngg src=”galleries” ids=”70″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”50″ order_by=”alttext”]

Look up Science Name by Photos: All species from genus Spathiphyllum

Look up Science Name by Photos: All species from genus Spathiphyllum

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously. [ngg src=”galleries” ids=”69″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”0″ order_by=”alttext”]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Spathiphyllum bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Spathiphyllum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Spathiphyllum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

0988110300
chat-active-icon