Thư mục: Phân họ Nolinoideae – Trước là Họ Tóc Tiên

Top 5 loài cây khổng lồ đẹp như thậm chí hơn Photoshop

.Cùng chiêm ngưỡng 5 loài cây khổng lồ đẹp hơn cả Photoshop cả nhà nhé ^^ Cây Bao Báp (8 loài thuộc chi Adansonia) Nhiều người lầm tưởng Bao Báp chỉ có duy nhất ở Madagascar. Thực ra ngoài Madagascar, khu vực đông bắc, trung và miền nam châu Phi cùng vùng tây bắc Australia […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – PONYTAIL PALM, ELEPHANT FOOT, BOTTLE PONYTAIL: Beaucarnea recurvata

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English It’s a good thing we have Latin scientific names for plants, because they can have many common names, as is the case with Beaucarnea recurvata. Most often, though, it […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – LUCKY BAMBOO: Dracaena sanderiana

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Though called a bamboo, this plant is not a true bamboo at all, but it does resemble bamboo with the raised rings that are prominent on its stems. Lucky […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – CAST IRON PLANT (Aspidistra elatior)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English CAST IRON PLANT BOTANICAL NAME Aspidistra elatior This plant has been grown in dim parlors since the Victorian times, as it tolerates low light and adverse conditions. LIGHT PREFERENCE It can tolerate low light but would do well in medium light.The newer variegated cultivars need […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – CORN PLANT (Dracaena fragrans)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English CORN PLANT BOTANICAL NAME Dracaena fragrans The corn plant is aptly named as it does resemble the actual corn plant with its tall stature and strappy leaves.The corn plant is quite often used in office settings, as it can tolerate low light and some neglect.Yet, […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PONYTAIL PALM, ELEPHANT FOOT (Beaucarnea recurvata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PONYTAIL PALM, ELEPHANT FOOT BOTANICAL NAME Beaucarnea recurvata The swollen caudex (stem) is the trait of this plant that is usually noticed first.The appearance of the caudex is rough and cracked and because of the shape with these traits, may suggest an elephant’s foot, thus the common […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – DRACAENA (Dracaena deremensis)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English DRACAENA BOTANICAL NAME Dracaena deremensis Dracaenas are some of the most popular and easiest houseplants to grow.They thrive in a medium to bright light but do quite well in low-light conditions. The hybrid ‘Janet Craig’ is most often used as a low-light plant in commercial […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – DRAGON TREE (Dracaena marginata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English DRAGON TREE BOTANICAL NAME Dracaena marginata These strappy-leaved houseplants are very popular with humans and, unfortunately, kitties enjoy nibbling on them as well; the leaves must remind them of large grass blades.The plants can become very picturesque with age, as their trunks can become twisted and contorted.The […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – LUCKY BAMBOO (Dracaena sanderiana)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English LUCKY BAMBOO BOTANICAL NAME Dracaena sanderiana Lucky bamboo, which is not a bamboo at all, has been popular since it first came to the market in the late 1990s. It is said to bring luck and is used extensively in feng shui. If the stem […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ophiopogon (Chi Mạch Môn) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ophiopogon: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Beaucarnea bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

0988110300
chat-active-icon