Thư mục: Chi Ophiopogon – Chi Mạch Môn

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ophiopogon (Chi Mạch Môn) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Ophiopogon: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Jaburan Lily, Jaburan Lilyturf, Snakebeard, White Lily, White Lilytuft (Ophiopogon jaburan)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Jaburan Lily, Jaburan Lilyturf, Snakebeard, White Lily, White Lilytuft: Ophiopogon jaburan Evergreen perennial with stiff but arching, narrow, grass-like, all-green leaves. Variegated forms are more usually […]

0988110300
chat-active-icon