Danh sách các bài viết có Thẻ: Sarracenia flava

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Carnivorous Plants (các loại cây ăn thịt)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English CARNIVOROUS PLANTS THERE IS A fairly broad chasm between me and anything having to do with greasy grimy gopher guts. I never embraced sci-fi, horror movies, or anything […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Huntsman’s Horn, Trumpet Leaf, Umbrella Trumpets, Watches, Yellow Pitcher Plant (Sarracenia flava)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Huntsman’s Horn, Trumpet Leaf, Umbrella Trumpets, Watches, Yellow Pitcher Plant: Sarracenia flava Long, yellow-green pitchers with purple or crimson veining in their throats. Each has an […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: North American pitcher plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS North American pitcher plant Sarracenia flava aka trumpet pitchers, pitcher plant, huntsman’s horns The North American pitcher plant belongs to a small genus of carnivorous plants whose long, colourful leaves have evolved into […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 4: CARNIVOROUS VASE

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Carnivorous vase Carnivorous plants are an intriguing group that are much easier to look after than you might think. Most of them simply require boggy, slightly humid conditions and a sunny spot. They can […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 08. Cây ăn thịt

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 08. Cây ăn thịt

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 08. Cây ăn thịt (Carnivorous plants) Loài cây thú vị này làm cho những bộ sưu tầm cây trồng trong nhà của bạn thêm hấp dẫn. Chúng đã phát triển hệ thống các […]

0988110300
chat-active-icon