Danh sách các bài viết có Thẻ: Cordyline

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cordyline (chi Huyết Dụ) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cordyline (Chi Huyết Dụ): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook] Indoor Gardening Houseplants 2016 USA Magazine – V – Rooms in Bloom (Căn phòng căng tràn sự sống)

Dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH PLANTS ADD PERSONALITY TO A HOME OR OFFICE, DRESSING UP Design Basics If you choose plants and containers that appeal to you aesthetically, the result is often more a work of art than an act of nature. Plants work as decorative accessories, like your favorite art or vintage pieces, to brighten […]

[Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval – Lighting for Your Plants (Ánh sáng đối với cây cảnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval (Bonsai và Cây Cảnh trong nhà Houseplants cho người mới bắt đầu) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/2021) Dịch: Vui Nguyễn  English  Plants do not only count on water and fertilizer to grow but also light. Some plants love to bask in […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Increasing Houseplants (Tăng số lượng cây cảnh trong nhà)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Increasing Houseplants (Tăng số lượng cây cảnh trong nhà) There are several easy ways to increase your houseplants and, for a few of them, very little […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings (Cordyline fruticosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings: Cordyline fruticosa Earlier known as Cordyline […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Other Foliage Plants  

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Aglaonema crispum (Painted Drop Tongue): this bushy, evergreen perennial has narrowly oval leaves, mostly silver, with greenish-gray parts. Begonia metallica (Metallic-Leaf Begonia): fibrous roots, lopsided, triangular-shaped, […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Ti (Cordyline fruticosa)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Graceful and elegant, ti (Cordyline fruticosa) is beloved for its beautiful evergreen foliage in a wide variety of colors. A shrub, the plant has thin, strong, woody stems that, when grown as a houseplant, reach 4 to 5 feet tall. The strap-shaped 2-foot-long and 4-inch-wide leaves […]

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Hoa đến và đi, những tán lá? Nó ở đó quanh năm, tạo thêm sức hấp dẫn cho khu vườn của bạn. Để có tác động đến tán lá tối đa, không nhìn xa hơn hàng rào. Những điều bạn cần biết về một dây leo Tên: cây dây, cây cỏ, Huyết Dụ đỏ (Cordyline […]

0988110300
chat-active-icon