Thư mục: Chi Cordyline – Chi Huyết Dụ

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cordyline (chi Huyết Dụ) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cordyline (Chi Huyết Dụ): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings (Cordyline fruticosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings: Cordyline fruticosa Earlier known as Cordyline […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Ti (Cordyline fruticosa)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Graceful and elegant, ti (Cordyline fruticosa) is beloved for its beautiful evergreen foliage in a wide variety of colors. A shrub, the plant has thin, strong, woody stems that, when grown as a houseplant, reach 4 to 5 feet tall. The strap-shaped 2-foot-long and 4-inch-wide leaves […]

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Hoa đến và đi, những tán lá? Nó ở đó quanh năm, tạo thêm sức hấp dẫn cho khu vườn của bạn. Để có tác động đến tán lá tối đa, không nhìn xa hơn hàng rào. Những điều bạn cần biết về một dây leo Tên: cây dây, cây cỏ, Huyết Dụ đỏ (Cordyline […]

0988110300
chat-active-icon