Danh sách các bài viết có Thẻ: Cordyline fruticosa

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Increasing Houseplants (Tăng số lượng cây cảnh trong nhà)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Increasing Houseplants (Tăng số lượng cây cảnh trong nhà) There are several easy ways to increase your houseplants and, for a few of them, very little […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings (Cordyline fruticosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flaming Dragon, Good Luck Plant, Hawaiian Good Luck Plant, Polynesian Ti, Red Dracaena, Ti Log, Ti Plant, Tree of Kings: Cordyline fruticosa Earlier known as Cordyline […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Ti (Cordyline fruticosa)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Graceful and elegant, ti (Cordyline fruticosa) is beloved for its beautiful evergreen foliage in a wide variety of colors. A shrub, the plant has thin, strong, woody stems that, when grown as a houseplant, reach 4 to 5 feet tall. The strap-shaped 2-foot-long and 4-inch-wide leaves […]

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Cách trồng, cắt tỉa và nhân giống cây Huyết Dụ Đỏ (chi Cordyline)

Hoa đến và đi, những tán lá? Nó ở đó quanh năm, tạo thêm sức hấp dẫn cho khu vườn của bạn. Để có tác động đến tán lá tối đa, không nhìn xa hơn hàng rào. Những điều bạn cần biết về một dây leo Tên: cây dây, cây cỏ, Huyết Dụ đỏ (Cordyline […]

0988110300
chat-active-icon