Danh sách các bài viết có Thẻ: Zebra Plant

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant? (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) – David Deardorff & Kathryn Wadsworth

Đây là một quyển sách rất quý với nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích cho anh chị em chơi cây trong nhà. Do bản gốc bằng tiếng Anh có thể gây đôi chút phiền phức, Codai.net sẽ biên dịch lại toàn bộ quyển sách và chia thành các bài dựa theo cây Menu bên […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English ZEBRA PLANT BOTANICAL NAME Haworthia fasciata The white tubercles (small, rounded protuberances) that cover the leaves of this small plant occur in a stripe-like pattern— hence the zebra name. Haworthia plants as a group are great houseplants, as they can take lower light levels than […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLE SNAKE PLANT (Calathea makoyana)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLES NAKE PLANT BOTANICAL NAME Calathea makoyana These plants are grown for their beautiful striped foliage; it brings to mind a zebra’s stripes.The light green leaves have dark green stripes and spots on top and a burgundy color on the undersides. Use […]

[Ebook Việt Hoá] Indoor Gardening (2017): Plant Index (Danh sách cây)

Nguồn: Ebook Living With Plants: A Guide to Indoor Gardening (2017)  – Sophie Lee  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PLANT INDEX   This is the magic place to come to check what plants you could have, and how to keep them happy and cared for. For more advice on the different […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Haworthia (Haworthia attenuata)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH These striking little plants are choice succulents that are easy to grow, low maintenance, and almost indestructible. Haworthias look like min- iature aloes with zebra stripes; the most desir- able species for growing indoors are Haworthia attenuata, H. bolusii, H. fasciata, and H. maxima. These […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Flowering Houseplants (Cây trong nhà có hoa) Saintpaulia ionantha (African violet) Strelitzia reginae (Bird of Paradise) Tillandasia cyanea (Blue-flowered torch) Callistemon citrinus (Bottlebrush […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): PEACOCK PLANT (Calathea makoyana)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Other Common Names Zebra plant, rattlesnake plant Botanical Name Calathea makoyana The beautiful markings on this plant’s leaves give it its colorful common names—the light-green leaves have dark green stripes […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chú giải – Giới thiệu tác giả – Ghi nhận

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Index A acclimation, 17, 41 Aglaonema spp., 79 air circulation, 34 airplane plant, 149 alligator fern, 85 angel vine, 55 ‘Anita’ Dracaena, 57 Anthurium plowmanii, 61 aphids, 48 arrowhead vine, […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – VEGETATIVE PROPAGATION (Nhân giống theo hình thức Nhân Bản Dinh Dưỡng)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: E easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English When you are unable to collect seed from your […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Haworthia

Called zebra plant because of the barnacle-like encrustations on its leaves, Haworthia fasciata goes way back as a houseplant.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi  English I never doubted that Haworthia fasciata was indestructible. Actually, I didn’t think much about it one way or another until I dragged home a couple […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Saffron Spike, Zebra Plant (Aphelandra squarrosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Saffron Spike, Zebra Plant: Aphelandra squarrosa Evergreen shrub with lance-shaped, dark-green leaves, up to 9in (23cm) long, and veins heavily lined in ivory. Yellow, cone-shaped flower […]

0988110300
chat-active-icon