[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

ZEBRA PLANT

BOTANICAL NAME

  • Haworthia fasciata

The white tubercles (small, rounded protuberances) that cover the leaves of this small plant occur in a stripe-like pattern— hence the zebra name. Haworthia plants as a group are great houseplants, as they can take lower light levels than other succulents, and they have interesting patterns on their foliage.

LIGHT PREFERENCE

Place these small succulents on an east or west windowsill for the best results.

WATERING

Water thoroughly, and then allow the medium to dry a bit before watering again. Do not let these plants stand in water, and they will need less water in the winter when the light levels are low.

FLOWER

Long stems arise from the middle of the plant and small white flowers dangle from them. They aren’t showy but are an added bonus.

SIZE

This small succulent can be from 2 to 8 inches (5.1 to 20.3 cm) tall.

PROPAGATION

These plants produce offsets that can be separated and planted individually.

ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)
ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)

Tiếng Việt

SEN ĐÁ MÓNG RỒNG (ZEBRA PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Haworthia fasciata

Các nốt sần màu trắng (nhỏ, hình tròn nhô lên) bao phủ các lá của loài cây nhỏ này có dạng giống như sọc, do đó cây có tên là Cây Ngựa Vằn. Các cây thuộc nhóm Haworthia là những cây trồng trong nhà tuyệt vời, vì chúng có thể chịu mức độ ánh sáng thấp hơn các loài mọng nước khác và có các hoa văn thú vị trên tán lá.

ÁNH SÁNG

Đặt những cây mọng nước nhỏ này trên bệ cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây để cây có thể phát triển tốt nhất.

NƯỚC

Tưới nước kỹ, sau đó để môi trường khô một chút trước khi tưới lại. Không để những cây ngập trong nước, và tưới nước ít hơn vào mùa đông khi mức độ ánh sáng thấp.

HOA

Thân cây dài mọc ra từ giữa cây và những bông hoa trắng nhỏ lủng lẳng xuất hiện. Chúng không phô trương nhưng là thành quả của sự chăm sóc tỉ mỉ.

KÍCH THƯỚC

Loài mọng nước nhỏ này có thể cao từ 2 đến 8 inch (5,1 đến 20,3 cm).

NHÂN GIỐNG

Cây mẹ tạo ra các chồi con, chúng có thể được tách ra và trồng riêng.

ZEBRA PLANT (Haworthia fasciata)
SEN ĐÁ MÓNG RỒNG (Haworthia fasciata)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon