Danh sách các bài viết có Thẻ: Dizygotheca

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FALSE ARALIA (Schefflera elegantissima ‘Bianco’ (trước đây là Dizygotheca elegantissima))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FALSE ARALIA BOTANICAL NAME Schefflera elegantissima‘Bianco’ (formerly Dizygotheca elegantissima) This plant has an airy, fine texture as an immature plant. Each leaf has nine leaflets arranged palmately with 1⁄2-inch-wide (1.3 cm) leaflets when the plant is small, but as it matures the leaflets may be 3 inches […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dizygotheca bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dizygotheca: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Flowering Houseplants (Cây trong nhà có hoa) Saintpaulia ionantha (African violet) Strelitzia reginae (Bird of Paradise) Tillandasia cyanea (Blue-flowered torch) Callistemon citrinus (Bottlebrush […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Aralia

False aralia, Schefflera elegantissima, is a quaint stand-in for a mini tree.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   Sometimes, at the end of a long day, I just want to go into the woods. You know the feeling, I’m sure. Maybe you’ve […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Dizygotheca elegantissima (Finger plant)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English As its name implies, this is a very elegant plant, with long, narrow bronze leaves growing 7-8 inches (18-20 em) long. It is also […]

0988110300
chat-active-icon