Danh sách các bài viết có Thẻ: TREE PHILODENDRON

Monstera deliciosa (Trầu Bà Lá Xẻ, Quái Vật Lá Xẻ): Giới thiệu, hướng dẫn chăm sóc và nhân giống

Nhân giống bằng cách chiết cành Cách này tương tự như cách nhân giống cây Đa Cẩm Thạch, anh chị xem có thể tham khảo TẠI ĐÂY ạ.  Codai.net xin tóm tắt nhanh mấy bước của phương pháp này:  Chuẩn bị một ít xác rêu (sphagnum moss), màng bọc thực phẩm và dây thít để […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – TREE PHILODENDRON (Philodendron selloum (syn. Philodendron bipinnatifidum))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English TREE PHILODENDRON BOTANICAL NAME Philodendron selloum (syn. Philodendron bipinnatifidum) This is another architectural plant popular for a large room setting. The leaves can be up to 4 feet (1.2 m) long. It’s an easy plant to grow as long as it isn’t overwatered. LIGHT PREFERENCE […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Flowering Houseplants (Cây trong nhà có hoa) Saintpaulia ionantha (African violet) Strelitzia reginae (Bird of Paradise) Tillandasia cyanea (Blue-flowered torch) Callistemon citrinus (Bottlebrush […]

[Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval – Easiest to Grow Houseplants (Cách dễ nhất để trồng cây cảnh trong nhà)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] BONSAI and HOUSEPLANTS for Beginners – Anne Duval (Bonsai và Cây Cảnh trong nhà Houseplants cho người mới bắt đầu) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/2021) Dịch: Vui Nguyễn   English  Growing and creating fresh air in your home or office doesn’t have to be difficult. Many houseplants do not […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Tree Philodendron (Philodendron bipinnatifidum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Tree Philodendron: Philodendron bipinnatifidum Evergreen perennial with glossy green leaves. Young leaves are heart-shaped; mature ones—up to 2ft (60cm) long and 1 ½ft (45cm) wide—are broadly […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Selloum (Philodendron bipinnatifidum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Selloum (Philodendron bipinnatifidum), like other Philodendron species, is an excellent houseplant, well adapted to the reduced light and warm nights of our homes. You’ll also frequently find this plant in shopping malls, hospitals, and lobbies of public buildings, where it creates a tropical jungle ambiance. It’s […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Philodendron bipinnatifidum (Upright philodendron, Tree Philodendron)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Philodendrons, some of the easiest plants to grow in the house, are ideal for the beginner. The upright or bush type grows best in […]

0988110300
chat-active-icon