Danh sách các bài viết có Thẻ: Tween

[Sách ebook] Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng – Kỹ thuật trồng Hoa hồng – V. Kỹ thuật nhân giống – A. Kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô

[Sách ebook] Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng – Kỹ thuật trồng Hoa hồng – V. Kỹ thuật nhân giống – A. Kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô

V. KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG Hoa hồng có thể được nhân giống thông qua các vật liệu như hạt, cành giâm, cành chiết, hay nuôi cấy chồi hoặc mô. Nhân giống thông qua hạt thường tiến hành trong các chương trình chọn tạo giống, đặc biệt trong kiểm tra bước đầu các cây lai và […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Philodendron bipinnatifidum (Upright philodendron, Tree Philodendron)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Philodendrons, some of the easiest plants to grow in the house, are ideal for the beginner. The upright or bush type grows best in […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Chrysalidocarpus lutescens (Areca palm, Yellow palm, Golden feather palm)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English A well-lit corner of the house would welcome this extremely graceful palm, sometimes known as Areca lutescens, with its rich, soft green leaves divided […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Fragaria (Strawberry)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Luscious, juicy strawberries can be grown successfully in window boxes, tubs or special strawberry barrels if they are in an open location in good […]

0988110300
chat-active-icon