Danh sách các bài viết có Thẻ: Hypochlorite

Nhân giống lan hài – Paphiopededilum

Nhân giống lan hài – Paphiopededilum

Trong tất cả các nhóm lan thương mại, thì việc nhân giống lan hài Paphiopedilum từ hạt được coi là khó khăn và thử thách nhất vì thời gian nảy mầm khá dài. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, việc tiến hành nhân giống lan hài trở nên […]

[Sách ebook] Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng – Kỹ thuật trồng Hoa hồng – V. Kỹ thuật nhân giống – A. Kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô

[Sách ebook] Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa hồng – Kỹ thuật trồng Hoa hồng – V. Kỹ thuật nhân giống – A. Kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô

V. KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG Hoa hồng có thể được nhân giống thông qua các vật liệu như hạt, cành giâm, cành chiết, hay nuôi cấy chồi hoặc mô. Nhân giống thông qua hạt thường tiến hành trong các chương trình chọn tạo giống, đặc biệt trong kiểm tra bước đầu các cây lai và […]

0988110300
chat-active-icon