Danh sách các bài viết có Thẻ: Rhoicissus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rhoicissus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Rhoicissus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Flowering Houseplants (Cây trong nhà có hoa) Saintpaulia ionantha (African violet) Strelitzia reginae (Bird of Paradise) Tillandasia cyanea (Blue-flowered torch) Callistemon citrinus (Bottlebrush […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Grape Ivy, Natal Vine, Venezuela Treebine (Cissus rhombifolia)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Grape Ivy, Natal Vine, Venezuela Treebine: Cissus rhombifolia Earlier known as Rhoicissus rhomboidea, this will climb and spread to 20ft (6m) in a greenhouse or conservatory. […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Rhoicissus rhomboidea (Grape ivy)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English One of the best climbing house-plants, this ivy tolerates fairly shady positions and can grow 2-3 feet (61- 91 cm) a year. It does […]

0988110300
chat-active-icon