Danh sách các bài viết có Thẻ: Sweet olive

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) Flowering Houseplants (Cây trong nhà có hoa) Saintpaulia ionantha (African violet) Strelitzia reginae (Bird of Paradise) Tillandasia cyanea (Blue-flowered torch) Callistemon citrinus (Bottlebrush […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Fragrant Plants (các loại thực vật có mùi hương)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English FRAGRANT PLANTS MY HOME ALWAYS smells like plants. In winter, the dense, humid smell of moist soil tends to permeate the place. My living space is a little […]

Tôi đã cắt tỉa Quế Hoa (Cây Mộc) như thế nào

Tôi đã cắt tỉa Quế Hoa (Cây Mộc) như thế nào

Tôi thích cắt tỉa! Khi tôi dọn vào ngôi nhà này và nhìn thấy một cây Quế hoa ở sân trước… ý nghĩ đầu tiên của tôi là “mình có nên giữ nó không?” Trong những ngày còn là một người làm vườn chuyên nghiệp, tôi đã tiếp xúc với khá nhiều loài và quen […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Osmanthus fragrans (Sweet olive)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English In areas where winter freezes are the exception rather than the rule, sweet olive grows outdoors as a shrub or small tree to 30 […]

0988110300
chat-active-icon