Thư mục: Chi Aphelandra

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Aphelandra bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Aphelandra: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Saffron Spike, Zebra Plant (Aphelandra squarrosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Saffron Spike, Zebra Plant: Aphelandra squarrosa Evergreen shrub with lance-shaped, dark-green leaves, up to 9in (23cm) long, and veins heavily lined in ivory. Yellow, cone-shaped flower […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Zebra plant (Aphelandra squarrosa)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Zebra plant (Aphelandra squarrosa) is an almost irresistibly gorgeous woody, broadleaf evergreen shrub. The striped foliage alone is a traffic- stopper, and when it’s in bloom it knocks your socks off. But it’s a cranky little devil—a real chal- lenge to keep it alive in […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Aphelandra squarrosa (Zebra plant)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This native of tropical and sub- tropical America produces bright yellow, pagoda-shaped flowers on the tips of its leaf stems. The striped foliage looks […]

0988110300
chat-active-icon