[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant? (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) – David Deardorff & Kathryn Wadsworth

Đây là một quyển sách rất quý với nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích cho anh chị em chơi cây trong nhà. Do bản gốc bằng tiếng Anh có thể gây đôi chút phiền phức, Codai.net sẽ biên dịch lại toàn bộ quyển sách và chia thành các bài dựa theo cây Menu bên dưới để cả nhà dễ dàng theo dõi, đọc và nghiền ngẫm. Hy vọng dự án biên dịch này sẽ giúp cả nhà có thêm một kênh tham khảo giá trị ạ. 

Do kiến thức hạn hẹp và trình độ ngoại ngữ có hạn, việc biên dịch có thể không đạt trình độ cao nhất, rất mong cả nhà lượng thứ. Chúng mình sẽ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp và cập nhật các thông tin chính xác liên tục để hoàn chỉnh dự án này ở mức độ tối đa ạ.

Trong từng bài mình sẽ giữ nguyên phần tiếng Anh để cả nhà tiện tham khảo bản gốc

SAVE YOUR INDOOR PLANTS WITH 100% ORGANIC SOLUTIONS

HÃY BẢO VỆ CÂY TRONG NHÀ CỦA BẠN BẰNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP 100% HỮU CƠ

 • Copyright © 2016 by David Deardorff and Kathryn Wadsworth. All rights reserved. 
 • Published in 2016 by Timber Press, Inc.

The information in this book, including as it relates to toxic plants, is accurate and complete to the best of our knowledge. All recommendations are made without guarantee on the part of the authors or Timber Press. The authors and publisher disclaim any liability in connection with the use of this information. In particular, individuals vary in the physiological reactions to remedies and plants that are touched or consumed.

Thông tin trong quyển sách này, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cây có độc, là chính xác và hoàn thiện trong tầm hiểu biết của chúng tôi. Mọi đề xuất đều không được đảm bảo bởi tác giả và Timber Press. Các tác giả và nhà xuất bản miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng thông tin. Đặc biệt là các vấn đề cá nhân liên quan đến phản ứng sinh học khi chạm vào hoặc ăn phải cây hay các chất bên trong cây.  

 • Printed in China (In ấn tại Trung Quốc)
 • Jacket design by Kristi Pfeffer (Thiết kế bởi Kristi Pfeffer) 
 • Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

For all our brothers and sisters (dành tặng cho các anh chị của chúng tôi): Judy, Meg Elaine, Jeanne, Daniel, Randy, Rick, John, Sarah, and Lauren, with love and gratitude

I – INTRODUCTION: Prepare for Success (GIỚI THIỆU: Chuẩn bị cho thành công)

II – PLANT PORTRAITS (Chân dung Cây Cảnh) 

 

 • Trees and Shrubs (Cây cao và cây bụi)

 • Herbaceous Perennials (Cây lâu năm thân thảo)

 • Vines and Vine-like Plants (Cây bò, leo và các dạng tương tự) 

 

 • Temporary Houseplants (Cây trong nhà tạm thời)

 • Orchids and Bromeliads (Lan và Dứa Cảnh)

 • Cacti and Succulents (Xương Rồng và cây Mọng nước)

 

III – ORGANIC SOLUTIONS TO COMMON PROBLEMS (Các phương pháp hữu cơ đối với các vấn đề thường gặp)


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon