[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Umbrella tree (Schefflera actinophylla)


Xem thêm các phần khác của sách

ENGLISH

Each large, attractive leaf of umbrella tree (Schefflera actinophylla) and dwarf umbrella tree (S. arboricola) has seven to 11 or more leaf- lets all attached to the same point at the tip of the petiole (leaf stalk). The leaflets radiate from the center and droop like the ribs of a shiny green umbrella. The resemblance to umbrellas ends there, however, because the leaflets are not joined side to side. Umbrella tree is a “houseplant gone wild”—an invasive weed in both Hawaii and Florida. Dwarf umbrella tree seems not to be nearly as invasive. Both species are excellent houseplants, however, and indoors, in a container, they rarely get more than 6 to 8 feet tall. Both plants have sturdy, woody trunks and branches, palmately compound (fan-shaped) leaves, and smooth, broadly oval leaflets. Umbrella tree leaflets get 10 inches long; the leaflets of dwarf umbrella tree are much smaller, only 3 inches long. Individual flowers are tiny, bright red in umbrella tree, yellow in dwarf umbrella tree, but it’s unlikely that either species would bloom inside the house.

Umbrella tree (aka Queensland umbrella tree, umbrella plant, octopus tree, schefflera).
Umbrella tree (aka Queensland umbrella tree, umbrella plant, octopus tree, schefflera).

OPTIMUM HOUSEHOLD ENVIRONMENT

Read the Introduction for the specifics of each recommendation.

MEDIUM LIGHT.

Both species want dappled or fil- tered light but no direct sun.

MODERATE TEMPERATURE.

Daytime 70 to 80°F, nighttime 60 to 70°F.

MODERATE WATER.

Water whenever the top of the potting medium becomes dry to a depth of 1 inch.

HUMIDITY.

Mist twice a week with a spray bot- tle of water on a mist setting, or use a handheld mister. Put the pot in a saucer or tray of water, making sure the bottom of the pot never sits directly in the water by raising the pot up on pot feet or pebbles. Consider putting a humidifier in the room.

POTTING MEDIUM.

Use any good organic, well-drained potting soil that incorporates organic fertilizer, mycorrhizal fungi, and other beneficial microbes.

FERTILIZER.

Use any organic fertilizer, in either a powder or liquid formulation, where the first number (nitrogen) is higher than the other two. Apply once a month. Stop feeding in winter.POTTING. When your tree needs up-potting, shift it to a container with a diameter 4 inches larger than the current pot.

PROPAGATION.

Umbrella trees are easy to propa- gate from stem tip cuttings.

COMMON PROBLEMS

Watch for plant sprawl (page 253), mealybugs (page 262), and root rot (page 272).


TIẾNG VIỆT

Mỗi chiếc lá lớn xinh đẹp của cây Chân Chim (Schefflera actinophylla) và cây Chân Chim Lùn (S. arboricola) có từ 7 đến 11 lá trở lên cùng đính vào cuống lá. Các lá chét tỏa ra từ tâm và rủ xuống như các gân của chiếc ô màu xanh bóng. Tuy nhiên, điểm tương đồng với những chiếc ô dừng lại ở đó vì các lá chét không xếp cạnh nhau.

Cây Chân Chim là một “cây trong nhà hoang dã” —một loại cỏ dại xâm lấn ở cả Hawaii và Florida. Cây Châm Chim Lùn dường như không có tính xâm lấn nhiều. Tuy nhiên, cả hai loài đều là những cây trồng trong nhà tuyệt vời, và trong nhà. Khi được trồng trong chậu, chúng hiếm khi cao hơn 180 đến 240cm.

Cả hai cây đều có thân và cành gỗ cứng cáp, lá kép hình quạt và các lá chét hình bầu dục to, nhẵn. Lá cây Chân Chim dài khoảng 25,4 cm; các lá chét của cây Chân Chim Lùn nhỏ hơn nhiều, chỉ dài 8cm. Những bông hoa đơn rất nhỏ, có màu đỏ tươi ở cây Chân Chim và màu vàng ở cây Chân Chim Lùn, nhưng hai loài này có thể sẽ không nở trong nhà.

 
Umbrella tree (aka Queensland umbrella tree, umbrella plant, octopus tree, schefflera).
Chân Chim (còn được gọi là Queensland umbrella tree, umbrella plant, octopus tree, schefflera).

MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU TRONG NHÀ

Đọc phần Giới thiệu để biết chi tiết cụ thể của từng khuyến nghị.

 

ÁNH SÁNG VỪA ĐỦ.

Cả hai loài đều ưa có ánh sáng lốm đốm hoặc ánh sáng gián tiếp, không ưa ánh sáng trực tiếp.

NHIỆT ĐỘ VỪA PHẢI.

Nhiệt độ thích hợp ban ngày là 21 đến 27°C, ban đêm là 15 đến 21°C.

NƯỚC VỪA ĐỦ.

Tưới nước khi mặt trên của bầu bắt đầu khô đến độ sâu 2.5cm.

ĐỘ ẨM.

Phun sương hai lần một tuần bằng bình xịt nước ở chế độ phun sương, hoặc sử dụng máy phun sương cầm tay. Đặt chậu cây vào khay chứa nước và đảm bảo đáy chậu không tiếp xúc trực tiếp với nước. Ta có thể đỡ chậu bằng chân đế của chậu hoặc đá cuội. Cân nhắc đặt máy tạo độ ẩm trong phòng.

CHUẨN BỊ BẦU ĐẤT.

Sử dụng đất bầu hữu cơ tốt, thoát nước tốt kết hợp phân hữu cơ, nấm rễ và các vi sinh vật có lợi khác.

PHÂN BÓN.

Sử dụng các loại phân bón hữu cơ ở dạng bột hoặc dạng lỏng, trong đó hàm lượng Nitơ cao hơn hai thành phần còn lại. Bón phân mỗi tháng một lần. Ngừng bón vào mùa đông.

SANG CHẬU.

Khi cây của bạn cần thay chậu, hãy chuyển cây sang chậu có đường kính lớn hơn 10cm so với chậu hiện tại.

NHÂN GIỐNG.

Cây Chân Chim dễ trồng từ cắt ngọn và giâm.

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

Đề phòng bệnh thối rễ (trang 253), rệp sáp (trang 262), và bệnh thối rễ (trang 272).


Xem thêm các phần khác của sách
Xem ngay

Trả lời

0988110300
chat-active-icon