[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Tiger jaws (Faucaria tigrina)


Xem thêm các phần khác của sách

ENGLISH

The most widespread and commonly avail- able tiger jaws is Faucaria tigrina, with F. felinaa close second. The name of the genus comes from the Latin fauces (“animal mouth”), and the leaves, borne in opposite pairs, do indeed look like the gaping maw of an animal’s mouth, or even tiger jaws. What’s more, both species have up to ten large, soft, whitish teeth, standing erect along the edges of their succulent, trian- gular leaves. In F. tigrina the teeth are long and recurved, and the 2-inch-long leaves are thin- ner. In F. felina the teeth are shorter, and the 3-inch-long leaves are thicker. Both species have daisy-like yellow flowers, to 1 inch wide in F. tig- rina and 2 inches wide in F. felina. They bloom in the autumn, and the flowers have numerous, very thin petals that have a glossy, satiny sheen. Tiger jaws get about 6 inches tall and spread to form clumps 6 to 8 inches wide.

Tiger jaws (aka cat chap, cat jaws, shark jaws, wolf mouth).
Tiger jaws (aka cat chap, cat jaws, shark jaws, wolf mouth).

OPTIMUM HOUSEHOLD ENVIRONMENT

Read the Introduction for the specifics of each recommendation.

HIGH LIGHT.

During the growing season give these plants a full day of sun. This much light helps them bloom well in the fall. The plants do best in a south window. A half-day of light from an east or west window also works well.

HIGH TEMPERATURE.

Daytime 75 to 85°F, night- time 65 to 75°F. Give them cooler temperatures in winter but don’t let it get below 60°F.

LOW WATER.

Water whenever the top of the pot- ting medium becomes dry to a depth of 2 inches. Water even less in winter.

HUMIDITY.

Mist your plant several times a week in winter with a spray bottle of water on a mist setting, or use a handheld mister. During the growing season the plant needs no supplemen- tal humidity.

POTTING MEDIUM.

Use any good organic, cac- tus and succulent potting soil that incorporates organic fertilizer, mycorrhizal fungi, and other beneficial microbes.

FERTILIZER.

Use any organic fertilizer, in either a powder or liquid formulation. Apply once a month through the growing season. Do not feed the plants in winter.

POTTING.

When your plant needs up-potting, shift it to a container with a diameter 2 inches larger than the current pot. Use broad, shallow pots for these shallow-rooted plants.PROPAGATION. Tiger jaws is easy to propagate by division and from stem tip cuttings.

COMMON PROBLEMS

Watch for failure to flower (page 247), mealy- bugs (page 262), and root rot (page 272).


Tiếng Việt

Loài Sen Đá Hàm Cá Sấu (Tiger jaws) phổ biến nhất là Faucaria tigrina, phổ biến thứ hai là F. felinaa. Tên của chi này xuất phát từ tiếng Latinh “fauces” nghĩa là “miệng động vật”, và những chiếc lá mọc thành các cặp đối diện, thực sự trông giống như cái miệng đang há hốc của động vật, hoặc thậm chí là giống hàm hổ. Hơn nữa, cả hai loài này đều có tới mười chiếc răng lớn mềm, màu trắng, mọc thẳng dọc theo mép của những chiếc lá hình tam giác mọng nước của chúng. Ở giống F. tigrina, răng cưa dài và cong, và các lá dài 2 inch mỏng hơn. Ở giống F. felina, răng cưa trên lá ngắn hơn và các lá dài 3 inch dày hơn. Cả hai loài đều có hoa màu vàng giống như hoa Cúc. Hoa có đường kính lên tới 1 inch ở loài F. tigrina và 2 inch ở loài F. felina. Chúng nở hoa vào mùa thu, và những bông hoa có rất nhiều cánh hoa mỏng có màu sáng bóng. Sen Đá Hàm Cá Sấu (Tiger jaws) cao khoảng 6 inch và lan ra để tạo thành các đám rộng từ 6 đến 8 inch.

Tiger jaws (aka cat chap, cat jaws, shark jaws, wolf mouth).
Sen Đá Hàm Cá Sấu- Tiger jaws (hay còn gọi là cây Hàm Mèo, cây Hàm Cá Mập, cây Miệng Sói)

MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU HÓA

Đọc phần Giới thiệu để biết các chi tiết cụ thể của từng loại cây.

ÁNH SÁNG CAO

Trong mùa sinh trưởng, hãy cung cấp cho những cây này đủ nắng. Nhiều ánh sáng giúp chúng nở hoa tốt vào mùa thu. Cây phát triển tốt nhất ở cửa sổ hướng Nam. Nửa ngày ánh sáng từ cửa sổ phía đông hoặc phía tây cũng giúp cây sinh trưởng tốt.

NHIỆT ĐỘ CAO

Ban ngày 23,8 đến 29,4°C, ban đêm 18,3 đến 23,8°C. Cung cấp cho cây nhiệt độ mát hơn vào mùa đông nhưng không để nhiệt độ xuống dưới 15,5°C.

NƯỚC THẤP

Tưới nước bất cứ khi nào mặt trên của bầu trở nên khô đến độ sâu 2 inch. Tưới ít hơn vào mùa đông.

ĐỘ ẨM

Phun sương cho cây vài lần một tuần vào mùa đông bằng bình nước phun sương hoặc bình phun sương cầm tay. Trong mùa sinh trưởng, cây không cần bổ sung độ ẩm.

SANG BẦU

Sử dụng bất kỳ loại đất bầu hữu cơ tốt nào dành cho cây Xương Rồng và cây mọng nước với sự kết hợp của phân hữu cơ, nấm rễ và các vi sinh vật có lợi khác.

PHÂN BÓN

Sử dụng bất kỳ loại phân bón hữu cơ nào ở dạng bột hoặc dạng lỏng. Bón phân mỗi tháng một lần trong suốt mùa sinh trưởng. Không bón phân cho cây vào mùa đông. 

SANG CHẬU

Khi cây của bạn cần lên bầu, hãy chuyển nó sang một chậu có đường kính lớn hơn 2 inch so với chậu hiện tại. Sử dụng chậu nông, rộng cho những cây có rễ nông này.

NHÂN GIỐNG

Cây Sen Đá Hàm Cá Sấu (Tiger jaws) dễ nhân giống bằng cách phân chia cành và giâm ngọn thân.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

Để ý hiện tượng không ra hoa (trang 247), rệp sáp (trang 262), và bệnh thối rễ (trang 272).


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon