Thư mục: Chi Faucaria

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Faucaria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Faucaria: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Tiger jaws (Faucaria tigrina)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH The most widespread and commonly avail- able tiger jaws is Faucaria tigrina, with F. felinaa close second. The name of the genus comes from the Latin fauces (“animal mouth”), and the leaves, borne in opposite pairs, do indeed look like the gaping maw of an animal’s mouth, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Tiger Jaws (Faucaria tigrina)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Tiger Jaws: Faucaria tigrina Stemless succulent with 4–5 pairs of gray-green, jaw-like leaves smothered in white dots. Each leaf has edges formed of 9–10 teeth. Golden-yellow […]

0988110300
chat-active-icon