[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Creeping saxifrage (Saxifraga stolonifera)


Xem thêm các phần khác của sách

ENGLISH

Creeping saxifrage (Saxifraga stolonifera) is a perennial that keeps on giving. Plant one out in your garden and before you know it, you will have thousands of them. As a houseplant, it is just as generous but much more controllable— though you’ll still have to watch out for it crawling into bed with its neighbors. This saxifrage has very attractive leaves reminiscent of begonia/geranium foliage, and it grows just like a strawberry, sending out runners in every direction that take root and grow new plant- lets. Plants spread rapidly, forming mats from 6 to 8 inches tall and 12 inches wide. Leaves are nearly round, about 4 inches across, and dark green, with beautiful silver veins and pink to purple-red undersides. Some cultivars have maroon leaves. The starry, delicate, 1-inch-wide flowers are white with tiny pink to red freckles on the three small, pointed upper petals. The two lower petals are four times longer than the upper petals, pure white, and pointed. Flowers appear in May and June and are carried on 2-foot-long stalks in loose, open clusters well above the foliage. Grown in a hanging basket, creeping saxifrage will have lots of red runners cascading down around the sides of the pot. These form new little plantlets at their tips, and the overall effect is lovely. Even in a pot sit- ting on a windowsill, the runners will form little plantlets that sit on the sill all around the feet of the mother plant.

Creeping saxifrage (aka Aaron’s beard, creeping rockfoil, roving sailor, strawberry begonia, strawberry geranium, strawberry saxifrage).
Creeping saxifrage (aka Aaron’s beard, creeping rockfoil, roving sailor, strawberry begonia, strawberry geranium, strawberry saxifrage).

OPTIMUM HOUSEHOLD ENVIRONMENT

Read the Introduction for the specifics of each recommendation.

MEDIUM LIGHT.

This plant does well with dappled or filtered light. Keep it out of direct sun because the foliage burns easily in hot sun.

LOW TEMPERATURE.

Daytime 65 to 75°F, nighttime 55 to 65°F.

MODERATE WATER.

Water whenever the top of the potting medium becomes dry to a depth of 1 inch.

HUMIDITY.

Creeping saxifrage does well with average humidity, but if the air in your home is drier than normal raise the humidity by putting the pot in a saucer or tray of water, making sure the bottom of the pot never sits directly in the water by raising the pot up on pot feet or pebbles.

POTTING MEDIUM.

Use any good organic, well-drained, general-purpose potting soil that incorporates organic fertilizer, mycorrhizal fungi, and other beneficial microbes.

FERTILIZER.

Use any liquid organic fertilizer where the second number (phosphorus) is higher than the other two to promote flowering. Apply at half-strength once a month through the growing season.

POTTING.

This plant grows fast and does not like to be rootbound, so you should probably up-pot or repot it once a year. Up-pot to a container with a diameter 4 inches larger than the current pot.

PROPAGATION.

Creeping saxifrage is easy to propagate by layering the stolons.

COMMON PROBLEMS

Watch for sunburn (page 256), aphids (page 260), and root rot (page 272).


Tiếng Việt

Cây Hổ Nhĩ (Saxifraga stolonifera) là cây lâu năm cho hoa thường xuyên. Hãy trồng một cây trong vườn của bạn và trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ có hàng nghìn cây trong số chúng. Là một cây trồng trong nhà, khá dễ trồng và dễ kiểm soát – mặc dù bạn vẫn phải đề phòng nó bò lên giường với hàng xóm. Cây Hổ Nhĩ (Saxifraga stolonifera) này có những chiếc lá rất hấp dẫn gợi nhớ đến những tán lá của cây Thu Hải Đường và cây Phong Lữ, và nó phát triển giống như một quả dâu tây,tạo ra những dây chạy theo mọi hướng để bén rễ và phát triển những cây mới. Cây sinh sản nhanh chóng, tạo thành những bụi cây cao từ 15 đến 20 cm và rộng 30 cm. Lá gần tròn, ngang khoảng 10 cm, màu xanh đậm, có gân bạc đẹp mắt và mặt dưới màu hồng đến tím đỏ. Một số cây có lá màu hạt dẻ. Những bông hoa hình sao, mỏng manh, rộng 2,5 cm, có màu trắng với những đốm nhỏ màu hồng đến đỏ trên ba cánh hoa nhỏ, nhọn phía trên. Hai cánh hoa dưới dài gấp 4 lần cánh hoa trên, màu trắng tinh, đầu nhọn. Hoa xuất hiện vào tháng 5 và tháng 6 và phát triển từ các cuống dài 60 cm thành các cụm rời, nở ở phía trên các tán lá. Được trồng trong một giỏ treo, cây Hổ Nhĩ (Saxifraga stolonifera) dạng leo sẽ có rất nhiều lông tơ màu đỏ xếp thành từng tầng xung quanh thành chậu. Chúng tạo thành những cây con nhỏ ở ngọn của chúng, và nhìn chung là rất đáng yêu. Ngay cả khi đặt trong chậu trên bệ cửa sổ, những cây bố mẹ sẽ tạo thành những cây con nhỏ nằm trên bệ xung quanh chân của cây bố mẹ. 

Creeping saxifrage (aka Aaron’s beard, creeping rockfoil, roving sailor, strawberry begonia, strawberry geranium, strawberry saxifrage).
Cây Hổ Nhĩ (Creeping saxifrage còn được gọi là  Aaron’s beard, creeping rockfoil, roving sailor, strawberry begonia, strawberry geranium, strawberry saxifrage).

MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU HÓA

Những chỉ dẫn để trồng cây Hổ Nhĩ (Saxifraga stolonifera) bao gồm:

ÁNH SÁNG VỪA

Loài cây này thích nghi với ánh sáng có màng che hoặc các đốm sáng. Tránh để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì các tán cây dễ cháy dưới thời tiết nắng nóng.

NHIỆT ĐỘ THẤP

Nhiệt độ ban ngày từ 17 đến 23°C, nhiệt độ ban đêm từ 12 đến 17°C.

ÍT NƯỚC

Tưới nước bất kì khi nào bầu đất khô tới 2,5 cm.

ĐỘ ẨM

Cây Hổ Nhĩ (Saxifraga stolonifera) thích hợp với độ ẩm trung bình, nhưng nếu không khí trong nhà bạn khô hơn bình thường, hãy tăng độ ẩm bằng cách đặt chậu cây vào đĩa hoặc khay nước, đảm bảo rằng đáy chậu không bao giờ trực tiếp chạm vào nước bằng cách đặt chậu trên giá đỡ hoặc đá cuội.

SANG BẦU ĐẤT

Sử dụng bất kì loại bầu đất hữu cơ đa năng nào thoát nước tốt để kết hợp với phân bón hữu cơ, nấm cộng sinh và các loại vi khuẩn có lợi khác.

PHÂN BÓN

Sử sụng bất kì phân bón hữu cơ dạng lỏng nào mà chất thứ hai (phot-pho) cao hơn hai chất còn lại (ni-tơ và ka-li). Bón cho cây mỗi tháng một lần vào mùa sinh trưởng.

SANG CHẬU

Loài cây này sinh trưởng nhanh và dường như không có rễ nổi, vì vậy bạn có thể sang chậu mỗi năm một lần. Khi sang chậu, chuyển cây tới một chậu có dudowbgf kính lớn hơn chậu hiện tại 10 cm.

NHÂN GIỐNG

Cây Hổ Nhĩ (Creeping saxifrage) dễ dàng nhân giống bằng cách chiết thân.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

Đề phòng bệnh cháy nắng (trang 256), bệnh rệp vừng (trang 260) và bệnh thối rễ (trang 272).


Xem thêm các phần khác của sách
Xem ngay

Trả lời

0988110300
chat-active-icon