Thư mục: Chi Saxifraga – Chi Tai Hùm

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STRAWBERRY BEGONIA (Saxifraga stolonifera)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STRAWBERRY BEGONIA BOTANICAL NAME Saxifraga stolonifera This plant spreads by growing baby plants at the end of long string-like stolons or runners.This growth habit gives it the common name strawberry begonia, though it is neither a strawberry nor a begonia.The leaves have silver veins on the dark-green, […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Saxifraga (chi Tai Hùm) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Saxifraga: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Beefsteak Geranium, Creeping Sailor, Mother of Thousands, Pedlar’s Basket, Rowing Sailor, Strawberry Begonia, Strawberry Geranium (Saxifraga stolonifera)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Beefsteak Geranium, Creeping Sailor, Mother of Thousands, Pedlar’s Basket, Rowing Sailor, Strawberry Begonia, Strawberry Geranium: Saxifraga stolonifera Earlier known as Saxifraga sarmentosa, this tufted, trailing evergreen […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Creeping saxifrage (Saxifraga stolonifera)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Creeping saxifrage (Saxifraga stolonifera) is a perennial that keeps on giving. Plant one out in your garden and before you know it, you will have thousands of them. As a houseplant, it is just as generous but much more controllable— though you’ll still have to […]

0988110300
chat-active-icon