Danh sách các bài viết có Thẻ: Mother-in-law’s tongue

Thiết kế phòng thân thiện thiên nhiên do những nhà thiết kế cảnh quan thực vật giỏi nhất London thực hiện

Nguồn: invinciblehouseplants.com Lược dịch: Dũng Cá Xinh (27/09/2021) Một loại phòng khách sạn mới gần đây đã ra mắt ở Đông Luân Đôn. Chắc chắn chúng sẽ thu hút cộng đồng yêu cây cảnh nói chung và cây trong nhà (houseplants) nói riêng. Các phòng chỉ cho phép đặt trong một thời gian giới hạn. […]

TOP 10 loại cây trồng trong nhà tốt nhất

1. Kentia Palm – Cau Vàng Big Ken (Cây Cau Vàng) là một chàng trai cứng rắn, sẽ không bị loại bỏ bởi điều kiện trồng trọt khó khăn. Chúng khá thích một chút bóng râm và vì chúng có những chiếc lá dài mọc từ một gốc hẹp, chúng cũng rất thích hợp để […]

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – SNAKE PLANT: Sansevieria trifasciata ‘Bantel’s Sensation’

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English It may surprise you to know that the snake plant has received a lot of bad press in the past. Sur- prising because this plant has become a collectible, […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SNAKE PLANT, BOW STRING HEMP PLANT, MOTHER-IN-LAW’S TONGUE (Sansevieria trifasciata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SNAKE PLANT, BOW STRING HEMP PLANT, MOTHER-IN- LAW’S TONGUE BOTANICAL NAME Sansevieria trifasciata The snake plant family has certainly received a bad reputation as boring, ho-hum plants.Yet, grown well, they can be a beautiful plant with many forms and cultivars available. Previously placed in dark […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): SNAKE PLANT (Sansevieria trifasciata)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Other Common Names Bowstring hemp plant, mother-in-law’s tongue Botanical Name Sansevieria trifasciata The snake plant is back in vogue. Previously, they were disregarded because they have been commonly placed in […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chú giải – Giới thiệu tác giả – Ghi nhận

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Index A acclimation, 17, 41 Aglaonema spp., 79 air circulation, 34 airplane plant, 149 alligator fern, 85 angel vine, 55 ‘Anita’ Dracaena, 57 Anthurium plowmanii, 61 aphids, 48 arrowhead vine, […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – UNDERSTANDING PLANT NAMES (Hiểu về tên các loại cây)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: E easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English Along with understanding how plants multiply, it’s useful to […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Snake Plant (Sansevieria trifasciata)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Sansevieria trifasciata • The snake plant has stiff pointed leaves […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Sansevieria

Sansevieria trifasciata

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   I don’t consider myself to be a plant snob. Want proof? I grow gladiolus in my outdoor garden. And I did dahlias when they […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Sansevierias (chi Sansevieria)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn   English SANSEVIERIAS I NEVER THOUGHT I’d be devoting a book chapter to sansevierias. Through most of my life, these plants went right below my radar screen. I wouldn’t […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Bowstring Hemp, Devil’s Tongue, Good Luck Plant, Mother-in-Law’s Tongue, Snake Plant (Sansevieria trifasciata)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Bowstring Hemp, Devil’s Tongue, Good Luck Plant, Mother-in-Law’s Tongue, Snake Plant: Sansevieria trifasciata This evergreen succulent has upright, sword-like leaves. Sansevieria trifasciata has dark-green leaves with […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Snake plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT AND FOLIAGE Snake plant Sansevieria trifasciata aka mother-in-law’s tongue, good luck plant, devil’s tongue A house plant classic that grows slowly and lasts for many years, snake plant produces clusters of tough, silvery […]

0988110300
chat-active-icon