Danh sách các bài viết có Thẻ: Syringa vulgaris

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – VEGETATIVE PROPAGATION (Nhân giống theo hình thức Nhân Bản Dinh Dưỡng)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: E easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English When you are unable to collect seed from your […]

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) mạnh mẽ của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) mạnh mẽ của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007) 1) Cây của ngày hôm nay, phần ngọn đã được cắt để cây nhìn sumo hơn 2) Nở hoa vào mùa xuân năm ngoái 3) Mùa xuân năm ngoái 4) Mùa xuân năm 2002

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007) 1) Mặt trước ngày hôm nay 2) Mặt sau ngày hôm nay, đẹp nên dùng làm mặt trước cũng ok 3) Mùa xuân năm ngoái 4) Ảnh năm 1993

Chùm ảnh: Tiếp tục chùm ảnh Bonsai vào mùa đông

Chùm ảnh: Tiếp tục chùm ảnh Bonsai vào mùa đông

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (05/01/2007) 1)  Cây Phong Nhật Bản (Acer palmatum, Japanese maple) – 23 cm 2)  Cây Tử Đinh Hương (Gaarden lilac, Syringa vulgaris) – 18 cm 3) Cây Anh Đào Chua (Wild cherry, Prunus mahaleb) 4) Cây Anh Đào Chua (Wild cherry, Prunus mahaleb) 5) Cây Sồi Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish […]

0988110300
chat-active-icon