Chùm ảnh: Tiếp tục chùm ảnh Bonsai vào mùa đông

Chùm ảnh: Tiếp tục chùm ảnh Bonsai vào mùa đông
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (05/01/2007)

Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông
1)  Cây Phong Nhật Bản (Acer palmatum, Japanese maple) – 23 cm
Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông
2)  Cây Tử Đinh Hương (Gaarden lilac, Syringa vulgaris) – 18 cm
Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông
3) Cây Anh Đào Chua (Wild cherry, Prunus mahaleb)
Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông
4) Cây Anh Đào Chua (Wild cherry, Prunus mahaleb)
Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông
5) Cây Sồi Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Oak, Quercus cerris) cây này bị mất rất nhiều cành vào năm ngoái, giờ tôi đang phải xử lsy lại
Chùm ảnh: Tiếp Tục Chùm ảnh Bonsai Vào Mùa đông6) Cây Thông Rụng Lá Châu Âu (European Larch, Larix decidua) – 20 cm

0988110300
chat-active-icon
blank