Chùm ảnh: Những cây Du (Elms) mới vào mùa đông của Walter Pall

Chùm ảnh: Những cây Du (Elms) mới vào mùa đông của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (05/01/2007)

Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall

1)  Cây Du Đồng Châu Âu (European field elm, Ulmus campestre) – 35 cm

Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall

2) Cây Du Châu Âu (European elm, Ulmus glabra) đang được huấn luyện – 30 cm

Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall
Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall

3, 4) Cây Du Tàu (Chinese elm, Ulmus parvifolia) – 18 cm, đang được huấn luyện, 2 mặt

Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall
Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall
Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall

5,6,7) Cây Du Tàu (Chinese elm, Ulmus parvifolia)

Chùm ảnh: Những Cây Du (elms) Mới Vào Mùa đông Của Walter Pall

8) Cây Du Hilliari (Hilliari elm, Ulmus campestre ‘Hilliari’) – 50 cm. Cây bị mất nhiều cành 2 năm trước, hiện đang được khôi phục.

0988110300
chat-active-icon
blank