Danh sách các bài viết có Thẻ: Du Châu Âu

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (19/04/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (22/10/2019)  Cây Bạch Dương Trắng (Dancing birch, Betula pendula) – 65 cm Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – 40 cm

Chùm ảnh: Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (18/02/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019) Đây là một câu chuyện thú vị. Trong nhiều năm, trên đường đến câu lạc bộ thể hình tôi có để ý thấy một số cây mọc dọc theo bãi đậu xe của một cửa hàng nội thất lớn. Vào mùa […]

Chùm ảnh: Một bụi cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) #2 – Walter Pall

Chùm ảnh: Một bụi cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) #2 – Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai (17/02/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (13/10/2019) Đây là cụm cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) thứ 2 của tôi. Nó khá già, được thu hoặc tại Hungary bởi Karl Thier từ Vienna vào năm 2003. Nó đã nằm ở trong vườn của tôi với […]

Chùm ảnh: Những cây Du (Elms) mới vào mùa đông của Walter Pall

Chùm ảnh: Những cây Du (Elms) mới vào mùa đông của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (05/01/2007) 1)  Cây Du Đồng Châu Âu (European field elm, Ulmus campestre) – 35 cm 2) Cây Du Châu Âu (European elm, Ulmus glabra) đang được huấn luyện – 30 cm 3, 4) Cây Du Tàu (Chinese elm, Ulmus parvifolia) – 18 cm, đang được huấn luyện, 2 mặt 5,6,7) […]

0988110300
chat-active-icon