Danh sách các bài viết có Thẻ: Cornus mas

[Ebook] Indoor Gardening Houseplants 2016 USA Magazine – IV – Branching Out (Thúc cành nở hoa)

Dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH WHY WAIT FOR SPRING WHEN YOU CAN SNIP BRANCHES OF SOME FLOWERING SHRUBS AND TREES AND BRING THEM INTO BLOOM INDOORS? PHOTOGRAPHERS: MARTY BALDWIN, KIM CORNELISON, PETE KRUMHARDT, AND ANDY LYONS Think of them as magic wands. Forced into bloom indoors, early-flowering branches usher the sweet breath of spring into a […]

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (19/04/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (22/10/2019)  Cây Bạch Dương Trắng (Dancing birch, Betula pendula) – 65 cm Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – 40 cm

Chùm ảnh: Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (18/02/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019) Đây là một câu chuyện thú vị. Trong nhiều năm, trên đường đến câu lạc bộ thể hình tôi có để ý thấy một số cây mọc dọc theo bãi đậu xe của một cửa hàng nội thất lớn. Vào mùa […]

Chùm ảnh: Một bụi cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) #2 – Walter Pall

Chùm ảnh: Một bụi cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) #2 – Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai (17/02/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (13/10/2019) Đây là cụm cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornus mas, Cornelian cherry, flowering dogwood) thứ 2 của tôi. Nó khá già, được thu hoặc tại Hungary bởi Karl Thier từ Vienna vào năm 2003. Nó đã nằm ở trong vườn của tôi với […]

0988110300
chat-active-icon