Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (19/04/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (22/10/2019) 

Cây Bạch Dương Trắng (Dancing birch, Betula pendula) – 65 cm
Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – 40 cm

blank

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank