Danh sách các bài viết có Thẻ: Betula pendula

Bonsai – Sự hồi sinh của giải thưởng Ginkgo

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T9/T10 2016 Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (14/08/2021)  English Revival of Ginkgo… The amazing Ginkgo Show comes back to life The best bonsai were always shown at the Ginkgo Awards. A decade of impressive shows that started in 1997 made bonsai in Europe develop with a spectacular leap […]

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Chùm ảnh Dancing Birch (Betula pendula) và Cornelian Cherry (Cornus mas) của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (19/04/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (22/10/2019)  Cây Bạch Dương Trắng (Dancing birch, Betula pendula) – 65 cm Cây Sơn Thù Du Châu Âu (Cornelian cherry, Cornus mas) – 40 cm

Xác định tên cây Bonsai bạn đang trồng

Xác định tên cây bạn đang trồng

Hướng dẫn cơ bản này sẽ giúp bạn xác định loài cây bạn đang trồng nhanh trong hai bước đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là nhìn kỹ vào tán lá của cây và xem các tiêu chí. Đầu tiên, bạn cần xác định đó là cây lá rộng (broadleaved tree) hay […]

0988110300
chat-active-icon