Chùm ảnh: 3 cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (Carpinus betulus) cực kỳ hứa hẹn của Walter Pall

Chùm ảnh: 3 cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (Carpinus betulus) cực kỳ hứa hẹn của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (11/01/2007)

Chùm ảnh: 3 Cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (carpinus Betulus) Cực Kỳ Hứa Hẹn Của Walter Pall
Chùm ảnh: 3 Cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (carpinus Betulus) Cực Kỳ Hứa Hẹn Của Walter Pall
Chùm ảnh: 3 Cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (carpinus Betulus) Cực Kỳ Hứa Hẹn Của Walter Pall
Cả 3 cây đều là cây nhỏ. Cả 3 đều là cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus)

1)  35 cm, chậu của Josef Mairhofer
2)  17 cm, chậu của Hàn Quốc (Korea)
3)  22 cm, chậu của Derek Aspinall

0988110300
chat-active-icon
blank