Danh sách các bài viết có Thẻ: European hornbeam

Chùm ảnh một số cây Bonsai vào mùa xuân 2007 – Walter Pall

Chùm ảnh một số cây Bonsai vào mùa xuân 2007 – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (04/2007) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (30/10/2019)   1) Táo Cua (crab apple), 65 cm, chậu của Derek Aspinall 2) (Red Hawthorn, Crataegus mollis) – Cây Táo Gai Đồi – cao 50 cm, p. Josef mairhofer 3) Linden (cây thuộc chi Đoạn) – cao 55 cm, chậu của […]

Chùm ảnh trồng cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) – Walter Pall

Chùm ảnh trồng cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (22/10/2019)  Cái cây quái vật này đến từ Wolfgang Kaeflein, người đàn ông đã thu thập hơn 20,000 cây. Đây là một cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus). Thật ra nó chỉ là một gốc của một cây cao khoảng 7 […]

Chùm ảnh về cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) dị thường của Walter Pall

Chùm ảnh về cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) dị thường của Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/03/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019) Cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) này được thu thập tại Đức (Germany) vào năm 1996. Tôi đã trồng nó vào một chậu hình Oval của Derek Aspinall ngay vào lúc đó. Rất rõ ràng đó chỉ là một […]

Quá trình tạo dáng cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) cỡ lớn của Walter Pall

Quá trình tạo dáng cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) cỡ lớn của Walter Pall

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (25/02/2007) Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019) Đây là một Cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus). Nó khoảng 50 tuổi và được thu thập ở Đức vào khoảng năm 1996. Tôi đã mua nó và trồng vào cánh đồng của mình. Ban đầu, nó chỉ là […]

Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes mùa đông một cây Trăn (Hornbeam, Carpinus) – Walter Pall

Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes mùa đông một cây Trăn (Hornbeam, Carpinus) – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007) 1)  Cây Trăn Châu Âu (Carpinus betulus, European hornbeam) – 50 cm, chậu của Derek Aspinall 2)  Rừng cây Trăn 3)  Cây Trăn lớn, chậu ảo. 4)  Cây Trăn lớn

Dự án: Tạo dáng cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) cỡ lớn – Walter Pall

Dự án: Tạo dáng cây Trăn Châu ÂU (European hornbeam, Carpinus betulus) cỡ lớn – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (25/02/2007) Đây là một cây Trăn Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus). Nó khoảng 50 năm tuổi và được thu thập tại Đức (Germany) vào năm 1996. Tôi đã mua được nó trồg trong vườn. Đầu tiên nó chỉ là một cây tiềm năng. Có nghĩa là nó chưa có […]

Chùm ảnh: 3 cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (Carpinus betulus) cực kỳ hứa hẹn của Walter Pall

Chùm ảnh: 3 cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (Carpinus betulus) cực kỳ hứa hẹn của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (11/01/2007) Cả 3 cây đều là cây nhỏ. Cả 3 đều là cây Kim Ngân Hoa Châu Âu (European hornbeam, Carpinus betulus) 1)  35 cm, chậu của Josef Mairhofer 2)  17 cm, chậu của Hàn Quốc (Korea) 3)  22 cm, chậu của Derek Aspinall

0988110300
chat-active-icon