Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007)

blank

blank

blank

blank

1) Mặt trước ngày hôm nay
2) Mặt sau ngày hôm nay, đẹp nên dùng làm mặt trước cũng ok
3) Mùa xuân năm ngoái
4) Ảnh năm 1993

0988110300
chat-active-icon
blank