Danh sách các bài viết có Thẻ: Garden Lilac

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) mạnh mẽ của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) mạnh mẽ của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007) 1) Cây của ngày hôm nay, phần ngọn đã được cắt để cây nhìn sumo hơn 2) Nở hoa vào mùa xuân năm ngoái 3) Mùa xuân năm ngoái 4) Mùa xuân năm 2002

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris) đầy tinh tế của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007) 1) Mặt trước ngày hôm nay 2) Mặt sau ngày hôm nay, đẹp nên dùng làm mặt trước cũng ok 3) Mùa xuân năm ngoái 4) Ảnh năm 1993

0988110300
chat-active-icon
blank