Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris), cao 60cm của Walter Pall

Ảnh: Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris), cao 60cm của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (10/02/2007)

blank

blank

Cây Tử Đinh Hương (Garden Lilac, Syringa vulgaris), cao 60cm.

0988110300
chat-active-icon
blank